Bij het hijsen van de krans tijdens de taptoe, protesteerden leden van de Initiatiefgroep Leonarduskerk met een spandoek en het schreeuwen van leuzen tegen de dreigende ontruiming van de kerk aan de Haagweg. De kranslegging vond overigens in het donker plaats, omdat de verlichting rondom het standbeeld kort voor de plechtigheid niet meer bleek te werken. Het is niet bekend of beide zaken met elkaar in verband staan. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente wil Leonarduskerk ontruimen

Burgemeester Lenferink heeft vrijdagmiddag besloten om de Leonarduskerk binnen 24.00 uur te laten ontruimen. De Initiatiefgroep Leonarduskerk is woedend en verstoorde daarom afgelopen avond tijdens de taptoe de kranslegging in het Van der Werfpark. “Lenferink zegt in Leiden ingeburgerd te zijn geraakt door de 3 oktoberfeesten, maar met deze ontruiming zet hij juist aan tot een doemdenken die in het geheel niet past bij de verbroedering die de 3 oktober-feesten zou moeten kenmerken. Na de belegering van de Spanjaarden, vele eeuwen geleden, worden wij, krakers, sympathisanten en dakloze vluchtelingen in de Leonarduskerk, nu belegerd door de Leidse politie. Dit gaat lijnrecht in tegen de 3 oktober-traditie en ook tegen het imago dat “Leiden, stad van vluchtelingen” heeft opgebouwd”. Inmiddels hebben de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA en LWG/De Groenen het College van B&W verzocht niet tot ontruiming over te gaan zolang er geen vervangende opvang is voor de vluchtelingen die in de gekraakte kerk zijn ondergebracht.

Met de theatergroep die de kerk sinds een maand van de gemeente huurde, is door de krakers afgesproken dat beiden zich sterk zullen maken voor een ruimte voor beide groepen.

Advertentie

Leiden kraakkerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×