SP niet akkoord met RijnGouweLijn

De SP Statenfractie wijst de huidige plannen voor de RijnGouweLijn definitief af. Bij monde van woordvoerder Peter Romijn laat de SP weten het opvallend te vinden dat nu al bekend is dat het hele project een risico van 62 miljoen euro laat zien. Gedeputeerde Staten wil voor de zomer een studie om dit bedrag terug te dringen, de SP heeft er echter weinig vertrouwen in dat dit bedrag fors omlaag kan. Volgens Romijn is het niet verantwoord om nu met Leiden een bestuursovereenkomst te tekenen terwijl de werkelijke kosten nog niet bekend zijn.

Tevens hekelt Romijn de werkwijze van de gemeente Leiden en de inspraak die aan de burgers wordt gegeven. Opmerkelijk is dat een uitkomst van een enquête in Leiden laat zien dat een meerderheid van de bevolking deze sneltram niet door hun binnenstad wil zien rijden. Met name de fietsers zouden in Leiden hier veel hinder van ondervinden en is de veiligheid voor hen niet gewaarborgd. Een trajectkeuze over bestaand spoor zou dan ook beter, veiliger maar vooral goedkoper zijn. Ook de nog te realiseren west variant van Leiden naar Katwijk kan volgens het Statenlid goedkoper als er nadrukkelijk wordt gekeken naar andere vormen van openbaar vervoer. Een goede en snelle busverbinding naar de kust kan een uitstekend alternatief zijn voor het westelijke traject. Romijn waarschuwt dan ook dat de RijnGouweLijn de volgende bestuurlijke flop kan zijn na de Betuwelijn. Het bedrag voor de RijnGouweLijn kan dan beter in verbetering en uitbreiding van het bestaande openbaar vervoer gestoken worden aldus Romijn.

Leiden RijnGouwelijn


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×