SP dreigt met ‘wildplakken’ verkiezingsposters

26

De Leidse SP is boos op de gemeente die zich niet aan de afspraken houdt als het gaat om het plakken van de verkiezingsposters. De gemeente beplakt de verkiezingsborden, maar heeft van de SP alleen de kleinste posters opgeplakt. “De bedoeling was dat de posters op één punt op de borden zouden worden geplakt en dat die borden daarna met poster en al zouden worden geplaatst”, zegt voorzitter Louk Rademaker. “Aan de telefoon heeft de gemeente ons verteld dat we geen A-0 posters in mochten leveren en daar hebben we ons netjes aan gehouden. Nu blijkt dat andere partijen wél dat grootste formaat hebben aangeleverd. Bovendien zijn er verkiezingsborden gesignaleerd waar helemaal geen SP-posters hangen!” Rademaker wil dat de gemeente de ‘fout’ zo snel mogelijk herstelt. “Zo niet, dan gaan we weer ‘ouderwets’ zelf plakken,” belooft Rademaker.

Enkele jaren geleden besloot de Leidse gemeenteraad dat de partijen niet meer zelf hun verkiezingsposters mochten plakken. Aanleiding waren beschuldigingen van verschillende politieke partijen die elkaar van het overplakken van elkaars posters betichtten.

Overigens neemt de SP morgen al revanche. Een ploeg van het NOS-journaal was woensdagavond aanwezig bij het campagneteam van de Leidse SP. De dag erna zijn ze mee geweest naar de actie bij de ijshal aan de Vondellaan. De campagnevoerende SP-ers zijn zondagavond te zien in het acht-uurjournaal op Nederland 1.

Delen

26 reacties

 1. Als de SP weer begint met de hun geliefde plakoorlog-rotzooi hoop ik dat de gemeente de partij een enorme boete geeft. Bovendien hangt het er nu netjes bij. In andere gemeenten in de regio heeft de SP alle borden al volgeplakt . Dat ziet er echt niet meer uit. Asociaal gewoon !

 2. stadsbelang Leiden op

  Wie is hier nou dooooooooom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

 3. Eva de Bakker op

  De titel van dit bericht is wel erg stemmingmakerij hoor, webmaster. Mag ik even rechtzetten:Wij dreigen niet met “wildplakken”!

  De SP wil dat wordt gedaan wat er is beloofd door de gemeente. Nu zijn nog veel verkiezingsborden leeg, is de SP soms niet opgehangen en hebben ze onterecht gezegd dat we geen A 0 (is een grote) poster in mochten leveren. Dat dit zo spoedig mogelijk wordt rechtgezet is niet meer dan een normale vraag en iets totaal anders dan dreigen.

  Campagneleider

 4. In de Marnixstraat (notabene vlak naast het SP-imperium) t.o. de Anna van Saksenstraat is ook een leegbord.

 5. Kan Frans misschien iets duidelijker uitleggen wat hij bedoelt met zijn opmerking: “Sp kijk wat verder dan je neus lang is”?

  Het lijkt mij normaal dat als de gemeente zich niet aan gemaakte afspraken houdt, dat je de gemeente hierop mag en moet aanspreken.

  Overigens vind ik de verkiezingsposter zeer onduidelijk van de SP. Naast dat ik hem lelijk vind, valt hij ook nog eens niet op. Een grijze poster op een grijs bord is niet echt duidelijk. Geen slimme keuze.

   

 6. Inderdaad ..

  De poster van de SP is veruit de slechtste , ze hebben gewoon een slecht landelijk massaprodukt ingeleverd , terwijl alle andere partijen geprobeerd hebben om er wat van de maken. Gewoon een niet-creatief slecht ding.

 7. Dennis is dat nou nodig? ben ik niet duidelijk het lijkt toch van wel kijk naar de bericht van Henny Keereweer en naar Bram dan ben ik duidelijk genoeg toch als je snap wat ik bedoel, of snap je het nou nog niet.

 8. Nou het is voor mij nog steeds niet echt duidelijk wat je met je reactie bedoelt. De vraag van de SP lijkt me niks mis mee. Nogmaals: de gemeente houdt zich niet aan gemaakte afspraken (posters op de borden plakken en daarbij ook nog de regel dat er geen A0 posters mochten worden ingeleverd terwijl deze er wel van andere partijen hangen) en de SP doet zijn beklag bij de gemeente daarover. Dan snap ik niet waar de opmerking verder kijken dan je neus lang is opslaat. Maar het zal wel aan mij liggen.

 9. stadsbelang leiden op

  Het was al zo dat wij stadspartijen woensdag te horen kregen wat ons lijst nummer was en dat die vrijdag ingeleverd later moest worden, er is geen ene drukker dat dat kon dus 1 week later dan,nu zie ik dat er slecht geplakt is door de gemeente,dus ik roep iedereen op om maar weer zelf te plakken.

 10. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Henny, Eva en Simon,

  Ook op de Burggravenlaan is (nog) niet geplakt. Misschien kan iemand maandag even de gemeente bellen, om te vragen of dit alsnog kan? Zelf plakken is verboden en evt. schade kan dus door anderen verhaald worden. We hebben nu de netste borden ooit, en ik denk dat de kiezer (en daar ging het om) nu op de beste wijze geinformeerd wordt over de verschillende partijen en kandidaten.

  We mopperen (als politiek) al jaren op alle organisaties die zich niet netjes gedragen bij het plakken van de legale plakborden, laten we dus zelf het goede voorbeel geven.

   

 11. Eva de Bakker op

  @Jan-Jaap. Wij zijn al een week lang aan het bellen met de gemeente en ons is beloofd dat het opgelost zou worden deze week…Nou, dat is niet gebeurd! Hopelijk komt het maandag in orde en, geloof me, we zitten er boven op: de borden beplakt en iedere partij dezelfde rechten op een grote poster en evenveel plaats. Ik hoop dat de gemeente meeleest!

  Groetjes,

 12. Chris de Waard op

  @ Eva

  Ach, een beetje prikkelend formuleren is mij niet vreemd, maar de titel is geheel correct hoor. Jullie willen zelf gaan plakken als de posterkwestie niet wordt opgelost. En zelf plakken is niet toegestaan.

  Van Dale:

  <big>w<u>i</u>ld·plak·ken</big> (ov.ww., ook abs.)
  1 illegaal affiches aanplakken

   

 13. Eva de Bakker schrijft: “Wij dreigen niet met “wildplakken”!” Louk Rademaker schrijft op de SP-website: “”Wij zijn niet blij met deze situatie en vinden dat het snel moet worden opgelost. Zo niet? Dan gaan we weer ‘ouderwets’ zelf plakken!” Twee kandidaat-raadsleden van de SP die verklaringen geven die haaks op elkaar staan. Nou, dat kan me nog wat worden als beiden in de gemeenteraad komen. Waarschijnlijk blikken we weer vooruit op de aloude interne SP-ruzies…?  😉

 14. Davied van Berlo op

  De campagneleiders van de politieke partijen zijn een aantal keer bijeen geweest om onderling afspraken te maken en om gezamenlijk afspraken te maken met de gemeente. Een van de belangrijkste punten op de agenda ging uiteraard over de posterborden. Over het formaat was in eerste instantie onduidelijkheid, maar deze onduidelijkheid was snel uit de lucht. Ik citeer uit het verslag van de bijeenkomst van <u>6 januari</u>:

  “Uiterlijk 28 januari mogen maximaal 35 posters van een zelf te bepalen formaat (max. A0) worden ingeleverd voor de verkiezingsborden. Deze zullen vier weken voor de verkiezingen worden geplaatst.”

  Louk Rademaker en Eva de Bakker hebben beide dit verslag ontvangen, dus van onduidelijkheid over het formaat kan mijns inziens geen sprake zijn.

  Deze reactie is ook verzonden aan alle campagneleiders.

 15.  

  AMSTERDAM De stadsdelen in Amsterdam gaan wildplakken in de stad feller bestrijden.
  Opdrachtgevers van illegaal geplakte posters krijgen in de toekomst dwangsommen oplegt. Naaste de boete worden de schoonmaakkosten ook verhaald op de bedrijven die de opdracht geven.
  Uit een gezamenlijk project van de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg is gebleken dat door deze manier van bestrijding het wildplakken afneemt met 80 procent.

   

  30 januari 2006

   
 16. Dordrecht, een stad om mooi te houden

   

  Aanpak overlast door wildplakken

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een aanpak vastgesteld om de overlast door wildplakken tegen te gaan. Deze aanpak is bedoeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de verloedering tegen te gaan. De aanpak bestaat uit het realiseren van 12 vrije plakplaatsen in Dordrecht verspreid over de binnenstad en de woonwijken. Daarnaast wordt de APV aangescherpt om de opdrachtgevers van wildplakken aan te pakken.
 17. Eva de Bakker op

  Als de gemeente niet plakt zoals afgesproken, dan is zij de eerste die de afspraak verbreekt. Wanneer de SP dan <u>zelf</u> gaat plakken, is dat géén illegaal plakken maar “ouderwets zelf ” plakken. Er zit dus geen verschil in de woorden van mij of van Louk.

  Wat Davied schrijft over het overleg tussen de verschillende campagneleiders, klopt inderdaad. Maar ons is later (dus ná het overleg) telefonisch te verstaan gegeven dat er geen A-0 posters kunnen hangen. Ik heb duidelijk aan de verschillende campagneleiders geschreven wat ik nu ook schrijf nl: de campagneleiders hebben geen schuld hieraan. Laat daar geen misverstand over bestaan.

   

 18. Mevrouw De Bakker is nog niet helemaal ingewerkt in het raadswerk. Nee, als de gemeente haar afspraken niet nakomt geeft dat u niet het recht om ‘ouderwets te gaan plakken’. De afspraken die de politieke partijen maakten inzake het plakken van verkiezingsposters zijn vastgelegd in een B&W Besluit van 17 januari 2006 (‘Richtlijnen m.b.t. verkiezingspropaganda’) en vloeien voort uit de APV. Ouderwets plakken mag dus niet en staat gelijk aan wildplakken, nu u het plakken uit handen heeft gegeven aan de gemeentelijke dienst Milieu en Beheer. Hetgeen mij wederom tot de conclusie leidt dat een snelcursus inleiding recht/hoe lees ik gemeentelijke besluiten voor aankomende raadsleden niet verkeerd zou zijn.

 19. Eva de Bakker op

  Goed nieuws: we zijn eruit met de gemeente en hebben (beperkte) toestemming om te plakken.

  Groeten,

 20. Abraham Flippo op

  Beste Eva en anderen,

  Ook mij was opgevallen, dat op nogal wat borden nog geen posters waren geplakt. Contact hierover met de griffie leerde mij, dat Milieu en Beheer (M&B) in de wijken binnen de singels was begonnen om zo van daaruit naar de verder gelegen wijken door te werken. Omdat het echter hard begon te regen, waardoor net opgeplakte posters weer direct los zouden laten, is M&B gestopt. Kwam mij zeer plausibel voor. Verder is mij toen toegezegd, dat de mensen van M&B op maandag de 13e vanaf 06.00 uur weer zouden doorgaan. Dat is dus ook gebeurd! In plaats van al dat geklaag wil ik hierbij dan ook mijn waardering uitdrukken voor de medewerkers van M&B die vaak bij “nacht en ontij” dit werk hebben gedaan.

  Verder nog een vraagje aan Eva de Bakker: Betekent dit beperkt ouderwets zelf plakken, dat de SP van plan is om net als vroeger weer over de posters van andere partijen heen te gaan plakken?

  Als laatste: Wordt de partij die de posters, waarop het gezicht van Jan Boer ons meewarig aanstaart, ook aangepakt, omdat die door de hele stad posters plakt en ophangt op plaatsen waar dat niet is toegestaan?  

 21. Eva de Bakker op

  Beste Abram en Simon (e.a.),

  Gelukkig zijn wij eruit gekomen met de gemeente. Simon, ik heb niet gezegd dat iedereen mag plakken, maar alleen de SP omdat er duidelijk sprake was van een misverstand, wat ontstaanis aan de telefoon. En niet door de plakkers van de gemeente, die doen enkel hun werk, daar heb ik het niet over.

  Abram, wees gerust, wij houden ons aan de regels. Dit is toegezegd aan de gemeente en alle campagneleiders. De SP plakt overigens al jaren netjes bij verschillende campagnes. Ik heb aan alle campagneleiders voorgesteld om dit ‘nieuwe’ plakbeleid verzonnen door LWG (wat ook in andere steden bestaat) te evalueren ná de campagne. De SP is niet geheel tevreden en volgens mij andere partijen ook niet. Bovendien is er nu geen enkele ruimte voor mensen die op persoonlijke titel campagne voeren.

  Wordt vervolgd…

  Vr. groeten,

   

 22. Simon Platteel op

  In iedergeval ben ik blij dat het weer geplakt wordt door de gemeente,en had wel begrepen dat het rot weer was om te plakken,maar toen had ik mijn reactie al geplaatst en ik neem dat terug, ik hoop dat het werk gebeurd is.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline