Hernieuwd besluit rond bestemmingsplan Oostvlietpolder

Op 19 december 2006, hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) een hernieuwd besluit genomen over de goedkeuring van het bestemmingsplan van de Oostvlietpolder. Dit was nodig, omdat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad vanState in haar uitspraak van 20 april 2005, een eerder besluit van GS genomen op 6 juli 2004 over de goedkeuring van het bestemmingsplan, gedeeltelijk vernietigdhad zonder zelf in de zaak te voorzien.

Op drie plandelen na, is het bestemmingsplan nu goedgekeurd. Het nieuwgenomen besluit, het vorige besluit van GS en het bestemmingsplan zijn tot en met maandag 12 februari in te zien in het Stadhuis en het Stadbouwhuis en digitaal op //home.tiscali.nl/oostvlietpolder/downloads/vvo.Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen, treden de goedgekeurde onderdelen van het bestemmingsplan in werking, tenzij er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.Het bestemmingsplan dat de gemeenteraad in 2004 vaststelde, omvat globaal de gronden begrensd door de Vliet, de Vrouwevaart,de rijksweg A4 en de gemeentegrens met Leidschendam-Voorburg en voorziet onder andere in natuurgebieden en een ecologische verbindingszone.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×