GroenLinks: "Laatste knelpunten RGL opgelost"

Met nog maar enkele weken te gaan tot het referendum over de RijnGouweLijn komen, op verzoek van de gemeenteraad, de laatste gegevens over veiligheid, financiering en de vervoerswaarde van de RGL beschikbaar. “GroenLinks is naar aanleiding van die gegevens zeer optimistisch dat aan de belangrijkste voorwaarden die de partij stelt aan de komst van de RGL zal worden voldaan,” zo laat fractievoorzitter Jos Posthuma weten. “We roepen de bevolking dan ook op om ja te stemmen en hebben daarvoor de folder “Beslist instappen!” gemaakt. Posthuma: “Kort geleden werd duidelijk dat de RGL veilig kan worden aangelegd door de binnenstad. Nu lijkt de financiering van de RGL West ook een forse stap dichterbij te komen en ik verwacht dat voor het eind van dit jaar het Rijk met de financiering in het MIT programma over de brug zal komen. Uit het zojuist verschenen rapport “Het vervoer op de RGL” blijkt dat er 37.000 reizigers dagelijks kunnen worden verwacht en dat bij realisatie van RGL-West dit oploopt tot mogelijk 50.000.”

Volgens Posthuma wordt de RGL de drager van de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio zonder dat het Groene Hart wordt aangetast. “Voor de stad draagt de aanleg bij aan een betere toegankelijkheid van de binnenstad en, zo blijkt ook uit het rapport, zal het autogebruik terugdringen. Het recent verschenen rapport van Connexxion laat zien dat de wens van de gemeenteraad goed kan worden vervuld. Wijken en buurgemeentes houden goede aansluitingen met de binnenstad en Leiden Centraal Station.”

Volgens GroenLinks zijn met de laatste rapporten de argumenten van de tegenstanders van de RGL nagenoeg geheel ondervangen. “De voordelen van de tram door de stad en toekomstige tramverbindingen in de hele regio zijn voldoende aangetoond. De nog gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×