PvdA: "Referendumkamer kan slogans niet beoordelen"

Morgenavond buigt de Leidse Referendumkamer zich over de klacht die door de SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leidens Ontzet is ingediend tegen de slogan die de PvdA gebruikt voor haar pro RGL-campagne. Met de campagneleus van de PvdA, “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand”, is volgens plv. fractievoorzitter Henny Keereweer van de aangeklaagde partij niks mis: Kennelijk hebben de tegenstanders geen argumenten meer over.” Hij vindt bovendien dat de Referendumkamer de klacht niet ontvankelijk moet verklaren. “In de referendumverordening staat niks geschreven over een klachtenprocedure.”

Daar komt volgens Keereweer bij dat de Referendumkamer helemaal niet is toegerust om dergelijke oordelen te vellen. “De referendumkamer is in ieder geval niet bemenst om actief te gaan onderzoeken wat er waar allemaal wordt beweerd. De fietsersbond heeft het bijvoorbeeld over “Geen trein door de stad,” terwijl er absoluut geen gewone spoorrails met kiezels in de Breestraat komen en ook geen bewaakte spoorwegovergangen. Volgens het affiche van de fietsersbond en SLO wel. En zo beweert de Christenunie dat de Stevenshof, Zuid-West en Voorschoten hun directe busverbindingen met de binnenstad verliezen. Onjuist op een zeer gevoelig campagneonderwerp. Ondertussen wordt in de Hooigracht beweerd dat daar 600 bussen komen te rijden en dreigt STOOM met doden en gewonden.”

Volgens Keereweer kunnen de kiezers heel goed zelf beoordelen wie er dingen loopt te verzinnen en wie niet.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×