De gewraakte poster van het RGL-jakamp.

PvdA belooft beterschap in campagne RGL

De strandaffiches van het ja-kamp over de RGL zijn bij verschillende raadsfracties in het verkeerde keelgat geschoten. In een bijeenkomst gisteravond tussen enerzijds SP, CU, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet en PvdA als verantwoordelijke voor het ja-kamp anderzijds en Referendumkamer over mogelijk misleidende teksten op posters vanuit het ja-kamp voor de RijnGouwelijn heeft de verantwoordelijke voor de RGLja-campagne, Henny Keereweeer van de PvdA toegezegd, in het vervolg van de campagne duidelijk te maken dat de Leidenaar op 7 maart niet kan stemmen over een sneltram naar het strand. De vier partijen vinden de teksten in zoverre misleidend dat het referendum niet over het westelijke stuk van de lijn gaat en dus uit de campagne verwijderd zou moeten worden. De Referendumkamer heeft daar kennis van genomen, maar gezegd dat zij niet de bevoegde instantie is om tussen beide te komen. Partijen moeten daar zelf zien uit te komen.    

Henny Keereweer heeft inmiddels toegezegd in het vervolg van de campagne wat terughoudender te zullen zijn, maar zegt geen geld en tijd te hebben om nieuwe affiches te kunnen drukken. SP, CU, SLO en LL willen dat de PvdA in het vervolg wel duidelijk zal stellen dat de Leidenaar niet voor een tram naar het strand stemt, maar slechts over het gedeelte door de stad van A4 tot A44. Keereweer beloofde die toelichting aan de kiezer te zullen verstrekken.

De Referendumkamer stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de referendumvraag (in strikte zin) zoals de Raad die heeft vastgesteld. Die vraag luidt immers “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?”. De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. De komst daarvan is onder meer afhankelijk van financiële bijdragen van andere overheden.

De Referendumkamer wil geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van campagnevoerende organisaties om binnen de grenzen van het recht een eigen keuze te maken in campagne-uitingen, maar verzoekt de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne misverstanden over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×