PvdA wil excuses van klagende partijen

Zowel voor als tegenstanders van de RGL zijn tevreden met de manier waarop de Referendumkamer de klacht heeft afgehandeld die door de SP, ChristenUnie, LL en SLO was ingediend over de “Stem voor de tram naar het strand”-posters van de PvdA. De partijen geven er wel een compleet andere uitleg aan. Henny Keereweer van de PvdA laat weten tevreden te zijn met de uitspraak: “De Referendumkamer vindt namelijk niet dat de campagneslogan ‘Stem 7 maart JA voor de tram naar het strand’ met bijbehorende poster misleidend of leugenachtig is. Excuses van de klagers, SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Onzet, zouden dan ook collegiaal en sportief zijn.” Julian Kraats (SP) leest iets anders in de uitspraak: “De Referendumkamer was duidelijk in haar oordeel: “De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. We zouden het verstandig vinden als de PvdA haar misleidende posters niet verder verspreid.”

De PvdA blijft bij het standpunt dat de uitslag op 7 maart wel degelijk iets zegt over de mogelijkheid dat er een tram naar het strand komt. Gijs Holla, raadslid van de PvdA: “De gemeenteraad heeft zich er duidelijk over uitgesproken: Als de RijnGouweLijn niet naar het strand gaat, komt ‘ie er helemaal niet. Of meer exact: met de aanleg van de RGL op Leids grondgebied wordt niet begonnen als op dat moment geen of onvoldoende zekerheid bestaat dat de tram zal worden doorgetrokken naar het strand: “Geen oost zonder west”. De PvdA staat nog steeds 100 % achter die uitspraak.”

SP-raadslid Van der Kraats stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” wel degelijk op gespannen voet staat met de referendumvraag: “Het referendum gaat namelijk over de RijnGouweLijn door de binnenstad. Een eventuele komst van een tram naar de kust, die vanaf Leiden Centraal zou vertrekken, hangt niet af of er een lightrail door de Breestraat gaat.”

In haar advies verzoekt de Referendumkamer de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne “misverstan­den over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De strandposters zijn dus misleidend. Zolang die posters verspreid worden blijven die ‘misverstanden’ bestaan over het ‘feitelijke onderwerp’. Ik hoop dat deze posters niet meer gebruikt zullen worden in de campagne.

Dat lijkt ijdele hoop van de SP. De PvdA stuurde vandaag, samen met hun visie op de uitspraak van de Referendumkamer, een digitale versie van de poster de wereld in met het verzoek deze toch vooral te plaatsen. Keereweer: “De referendumkamer heeft de klacht van SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet niet toegewezen. Wel vindt de kamer dat in heel strikte zin de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de door de raad geformuleerde referendumvraag. Met het verzoek van de kamer om misverstanden die de poster zou kunnen veroorzaken over het onderwerp van het referendum, zoveel mogelijk weg te nemen hebben we geen enkele moeite, het was zelfs ons voorstel.”

Op de PvdA campagne-site www.rglja.nl zal binnenkort meer uitleg verschijnen over de tram naar het strand, over het referendum en over mogelijke misverstanden. Raadslid Gijs Holla: “Daarbij zullen we natuurlijk ook de misverstanden die door tegenstanders de wereld in worden gebracht, proberen uit de wereld te helpen. Uit deze klacht blijkt immers ook maar weer dat de argumenten tegen de RGL blijkbaar op zijn.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×