Pancras eist inspraak over gedogen Linkse Kerk

Er lijkt maar geen einde te komen aan de punten waartegen Wijkvereniging Pancras-West bezwaar instelt. Vandaag heeft de actieve vereniging in haar strijd tegen de Linkse Kerk schriftelijk van het College van B&W geëist dat omwonenden alsnog bezwaar kunnen maken tegen het voornemen om geluidsoverlast van de Linkse Kerk gedurende het legalisatieproces te gedogen. “Bij navraag in onze buurt is ons gebleken dat omwonenden van De Linkse kerk en Bar en Boos niet in kennis zijn gesteld van uw voornemen om gedoogbeschikkingen voor deze illegale horeca-inrichtingen af te geven. Hierdoor zijn zij niet in staat geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken. “Wij vinden dat niet aanvaardbaar. Wij eisen van u dat u omwonenden en andere belanghebbenden alsnog in de gelegenheid stelt hun zienswijzen kenbaar te maken, door uw voornemen te publiceren en een bewonersbericht in de omgeving van de Vrijplaats te verspreiden.”

Het bestuur van de wijkvereniging snapt niet waarom de gemeente niet in ieder geval die omwonenden in kennis heeft gesteld die een advocaat in de arm hebben genomen en nog een beroep hebben lopen bij de commissie beroep- en bezwaarschriften. “Onverteerbaar,” aldus het bestuur.

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×