"COA bouwt AZC Roomburg illegaal"

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers besteedt de bouw van het tijdelijk asielzoekerscentrum in Leiden niet Europees aan terwijl dat wel moet. Die beschuldiging uit advocaat Willem van der Werf namens een groot aantal bewoners uit de wijk Roomburg. Dat meldt de website voor bouwondernemers Cobouw. De raadsman baseert zijn uitspraken op enkele brieven tussen het COA en de gemeente Leiden die hij via de WOB-procedure boven tafel heeft gekregen. Daarin valt onder andere te lezen dat, hoewel de aanneemsom voor de zestig tijdelijke woningen zes miljoen is, het COA niet van plan is dit Europees aan te besteden. Een dergelijke aanbesteding is bij zo’n prijs echter verplicht. Van der Werf heeft inmiddels aangekondigd de zaak bij staatssecretaris Albayrak (justitie) en Minister van der Hoeven van Economische Zaken aan te kaarten. Of sprake is van een strafbaar feit, weet van der Werf niet: “Ik ben geen specialist op het terrein van aanbestedings- en mededingingsrecht”.

Normaal gesproken maakt het COA gebruik van vijfjarige mantelcontracten die wel Europees zijn aanbesteed. Probleem in Leiden is echter dat er hier geen sprake is van overplaatsing van bestaande opvangcontainers naar de nieuwe plek.

Leiden roomburg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×