CDA kiest voor RGL door Breestraat

Nu de provincie Zuid-Holland vorige week heeft besloten om tegen de zin van Leiden de RijnGouweLijn door het centrum aan te leggen, kiest het CDA eieren voor zijn geld en gaat morrend akkoord met de aanleg door de Breestraat. Dat schrijft de partij in een brief aan de leden. Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan gaat er vanuit dat Leiden niet sterk staat in een juridische procedure tegen de provincie: “De doorzettingsmacht van de provincie is juist speciaal in de wet opgenomen om een weigerachtige gemeente te dwingen om mee te werken. Leiden is de enige gemeente in de regio die zich verzet tegen de RGL. Als de provincie daarbij voldoet aan de noodzakelijke motiveringsplicht, moet de eenzame positie van Leiden als ‘weinig kansrijk’ worden beschouwd. De stad loopt dan het risico dat we na mogelijk jarenlange, kostbare procedures in het ongelijk wordt gesteld.

Nu het CDA ‘om’ is, is ook de kans op collegedeelname voor de ChristenDemocraten toegenomen. Samen met de twee andere voorstanders van de RGL door de Breestraat, PvdA en VVD, is een nieuw college met die samenstelling mogelijk geworden. De PvdA heeft zich na het Leidse ‘Nee’ bij het referendum weliswaar bij die uitslag neergelegd, maar was altijd één van de grootste pleitbezorgers van de RGL door de Breestraat. De VVD is altijd al voor de aanleg van de RGL door de Breestraat geweest. Ook na het referendum.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×