Verbeteringen bij Woonzicht.nl mogelijk pas eind 2008

Hoewel de evaluatie van het regionale woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl al in december plaatsvindt, worden verbeterpunten waarschijnlijk pas eind 2008 doorgevoerd. Dit duurt zo lang, omdat de conclusies uit de evaluatie niet alleen in regionaal verband moeten worden besproken binnen het bestuursorgaan Holland Rijnland, maar ook in alle afzonderlijke gemeenteraden. Het Leidse SP-raadslid Louk Rademaker heeft het er moeilijk mee. Zijn partij bekijkt Holland Rijnland vanaf de start al met argusogen, omdat de SP het niet democratisch genoeg vindt. “Maar als de concequentie is dat verbeteringen zoals het afschaffen van de woonwaarde daardoor pas over een jaar kunnen worden ingevoerd, wordt je ook wel een beetje pragmatisch en moeten we misschien kijken of we het alleen binnen Holland Rijnland kunnen regelen, dan kan het al in april 2008 worden geregeld,” aldus Rademaker.

Ook binnen de Leidse gemeentegrenzen blijft Woonzicht.nl de gemoederen bezighouden. Demissionair wethouder Witteman hield de raadscommissie Ruimte & Bereikbaarheid donderdagavond voor dat een door de SP en VVD ingediende motie, waarin die partijen onder meer opriepen om ook weer een papieren woonkrant te laten verschijnen, was afgehandeld. Daar was geen enkele partij het mee eens en de wethouder zelf bleek achteraf toch ook niet tevreden.

Het opnieuw invoeren van een huis-aan-huis te verspreiden woonkrant a la het oude Huis-Aan-Bod krijgt geen steun in de regio en is daardoor niet te realiseren. Een persoonlijke woonkrant op papier is inmiddels wel ingevoerd, maar schiet in de uitvoering zo tekort dat niemand er tevreden over is. “Ronduit belachelijk, een farce,” zo noemde Louk Rademaker de A4-tjes die hij thuisgestuurd kreeg. “Het is niks meer dan een adressenlijst, hier heeft niemand wat aan!”

Hij kreeg bijval van alle overige fracties. PvdA-raadslid Gijs Holla vond het lastig de printjes als woonkrant te beschouwen en verwacht een fatsoenlijke oplossing. D66 vond het bij monde van duo-raadslid Peter Bootsma ‘een beetje karig’ en ook GroenLinks vond de papieren informatie volstrekt beneden maat: “Met dit overzicht heb je eigenlijk nog steeds geen idee over het woningaanbod,” vond invaller Ivo van Spronsen die de plek van de vertrokken Jos Posthuma tijdelijk opvult.

VVD-raadslid Frederik Zevenbergen wil graag dat woningzoekenden in de papieren versie van de woonkrant dezelfde informatie krijgen als via de website. Dus inclusief zaken als prijs en afmetingen. Ook pleit hij voor de plaatsing van terminals in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Mensen zonder internet kunnen daar dan de website raadplegen. Nadat ook de laatste twee aanwezige fracties de persoonlijke woonkrant hadden afgekraakt (CDA-raadslid Flippo: “Dit schiet in alle opzichten tekort” en Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet: “Dit is niks, we kunnen het beter zelf maken”), kon wethouder Witteman weinig anders dan constateren dat het een stuk beter moest: “Dit is inderdaad niks, dat kan veel beter.” Witteman gaat ervoor zorgen dat er een volwaardige persoonlijke woonkrant op papier komt op dezelfde manier waarop commerciĆ«le makelaars hun aanbod aan de man brengen. Dus met alle noodzakelijke informatie en een foto. Ook het idee van de terminals nam hij over.

Geen categorie Woonzicht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×