Breestraat of Hooigracht: uitsluitsel RGL in juli

De provincie en de gemeente Leiden hebben overeenstemming over de termijn wanneer duidelijk is waar de lightrailverbinding de binnenstad gaat doorkruisen. Uiterlijk 1 juli besluiten beide partijen of de tram over de Breestraat dan wel over de Hooigracht/Langegracht gaat rijden. De komende periode wordt gebruikt om de geschiktheid van het Hooigracht tracé vast te stellen. Daarvoor zijn 14 deelonderzoeken nodig. In tegenstelling tot het onderzoek naar de geschiktheid van de RGL over bestaand spoor uit 2006 trekken beide partijen nu van begin af aan gelijk op. Er komt één rapportage. De kosten van de onderzoeken worden gezien als projectkosten als het Hooigracht tracé gekozen wordt. Als dit niet het geval blijkt, draait Leiden op voor de kosten.

In de interim procesovereenkomst die Leiden en Gedeputeerde Staten ondertekenen, staan geen criteria voor het bepalen van de geschiktheid. Er is wel in opgenomen welke onderzoeken worden uitgevoerd, hoe de kosten worden verdeeld en welke planning wordt aangehouden. Verder is vastgesteld dat de keuze voor een alternatief tracé niet mag leiden tot hogere of lagere financiele bijdragen voor andere deelnemende gemeenten. In de overeenkomst is ook afgesproken dat de lobby voor een RGL West onverkort gehandhaafd blijft.

De raadscommissie Bereikbaarheid vergadert op 7 februari over de inhoud van de procesovereenkomst. Na een positief besluit door de raad kan de procesovereenkomst worden getekend.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×