Oud Leiden bezorgd over toekomst Joods Weeshuis

De Vereniging Oud Leiden is bezorgd over de toekomst van het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat, en heeft deze bezorgdheid geuit in een brief aan het college. Oud Leiden richt zich op het behoud van het historisch karakter van de Sleutelstad en de bijzondere monumentale Leidse gebouwen, waaronder het Joods Weeshuis. De vereniging vindt dat dit pand de sterkst mogelijke status als monument verdient en vraagt het college zelfs te overwegen de status van rijksmonument na te streven.Hoewel Oud Leiden zich over het algemeen niet wil mengen in discussies over de bestemming en het eigenaarschap van gebouwen, vindt de vereniging het wel van belang dat de nieuwe bestemming van het pand geen afbreuk doet aan de historische en monumentale betekenis ervan en dat de nieuwe eigenaar daar geen schade in aanbrengt.

De 3 October Vereniging, de Dirk van Eck Stichting, STIEL, de Vereniging Jan van Hout, de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal, de afdeling Rijnland van de NGV en de afdeling Rijnstreek van de AWN) delen deze mening.In de brief verzoekt de voorzitter van Oud Leiden het college, genoemde belangen te bewaken bij het beleid en de besluitvorming rond het pand.

Advertentie

Leiden joodsweeshuis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×