Joodse overlevenden holocaust willen behoud Joods Weeshuis

Mark Bollt, die zegt te spreken namens overlevenden van de holocaust, wil dat de gemeente Leiden terugkomt op het besluit om in het voormalige Joodse Weeshuis aan de Roodenburgerstraat drugsverslaafden te behandelen. Bollt is betrokken bij de groep Mw. A. Pijpers en Partners uit Haarlem die vorige maand een bod op het pand deed van ruim twee miljoen euro. De gemeente wees dat bod van de hand. Volgens Bollt bestaat de groep uit Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en betrokken burgers. In een engelstalige mailwisseling met wethouder Gerda van den Berg verwijt Bollt de gemeente Leiden een groot gebrek aan respect door van het voormalige Joodse Weeshuis geen oorlogsmonument te maken. Ook beschuldigt Bollt de wethouder in zijn mail van omkoping: “Kunt u uitleggen waarom u, als gekozen volksvertegenwoordiger, de kandidatuur steunt van de GroenLinks-kandidaat Tomas van Duin die voorzitter van de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk wil worden, in ruil voor zijn belofte om die positie te gebruiken om steun in de wijk te krijgen voor het gebruik van het voormalige weeshuis voor alles behalve een museum of leercentrum.”

Het Leidse plan voor een gedenkteken bij het gebouw vindt hij een belediging aan het adres van de Leidse joodse gemeenschap. “Ik ken de identiteit van enkele van de 25 politie-agenten die op 17 maart 1943 zo’n 50 Joodse weeskinderen uit het weeshuis haalden. Die kinderen kwamen later om in de concentratiekampen Sobibor and Auschwitz. Enkele van deze agenten leven nog en wonen nog steeds in Leiden. Net als de nabestaanden van de agenten die niet meer in leven zijn. Hoe kunt u de oorlogsslachtoffers onder Joodse kinderen, volwassenen en Nederlanders eren door een monument voor het gebouw te plaatsen waar die agenten vandaan kwamen.”

Volgens Bollt hebben Joden van over de hele wereld zich achter een reddingsplan voor het Joodse Weeshuis geschaard. “Het is een uniek en symbolisch monument voor Joden die het voormalige weeshuis willen toevoegen aan de lijst van plekken waar de slachtoffers van het Nazi-regime kunnen worden herdacht.” Bollt roept de gemeente Leiden verder op om het voorbeeld te volgen van het Erasmus College in Zoetermeer. Die school heeft het weeshuis geadopteerd als ‘levend monument’ waar hun leerlingen les krijgen over de geschiedenis. “Als de Leidse plannen doorgaan, wat is dan het volgende Joodse monument dat verloren gaat?”, zo vraagt Bollt zich af. “Het Anne Frankhuis?”.

Leiden joodsweeshuis


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×