D66:"Neem Rembrandttunnel mee in planvorming!"

De huidige alternatieven voor de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en de Bollenstreek, lossen de verkeersproblemen niet op, ontmoeten veel weerstand, duren te lang en zijn het geld niet waard. Volgens D66 moet de provincie daarom de mogelijkheden van drie boortunnelvarianten onderzoeken. Partijleden Job van Exel en Paul van Meenen presenteerden die boodschap vrijdagmiddag in het stadhuis. Een werkgroep van de sociaal-liberalen heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een alternatief plan. Op korte termijn moeten de vier knelpunten Lammenschansplein, Europaweg, Churchilllaan en Leiden-West worden aangepakt, op lange termijn biedt een geboorde tunnel soelaas.

De boortunnel spaart natuur en milieu en ontziet bovendien bewoners van de Stevenshof en Voorschoten. D66 legt de provincie drie varianten voor. De meest ambitieuze is een tunnel dwars onder de stad, het einde van de N11 verbindend met de Plesmanlaan. De tweede variant loopt vanaf de Europaweg onder de Churchilllaan door naar knooppunt Leiden-West bij de A44. Een derde variant volgt de huidige alternatieven van de Rijnlandroute meer naar het zuidwesten, maar dan ondergronds.

Volgens de democraten heeft de keuze ook consequenties voor een Ringweg Oost. Dat plan wordt op dit moment uitgewerkt. Naarmate de keuze voor een boortunnel meer naar het noordoosten komt te liggen, nemen nut en noodzaak voor een Ringweg Oost af volgens de werkgroep.

Willem van der Pol, Stevenshofbewoner en zelfstandig adviseur op het gebied van verkeerskunde, reageerde tijdens de presentatie namens een werkgroep die de wijkvereniging Stevenshof in het leven heeft geroepen. Volgens Van der Pol zijn de plannen van zijn werkgroep verder uitgewerkt, hij verzocht de fractie van D66 om de plannen op elkaar te leggen en gezamenlijk naar de provincie te gaan. De Stevenshofbewoners hebben naast een boortunnelvariant een variant uitgewerkt met een halopen tunnel in de Churchilllaan en een overkapte Dr. Lelylaan.

Advertentie

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×