Oostvlietpolder wordt bedrijventerrein

Zojuist heeft de Raad van State het bestemmingsplan Oostvlietpolder definitief goedgekeurd. Dat houdt in dat de gemeente aan de slag kan met de uitwerking van het bedrijventerrein, zoals dat beschreven is in het coalitieakkoord 2008-2010. Daarin is vastgelegd dat bij goedkeuring door de Raad van State het duurzame bedrijventerrein Oostvlietpolder gerealiseerd wordt in een ‘zo groen mogelijke omgeving met een hoge beeldkwaliteit’ en dat het college van de 35 hectare bedrijventerrein er slechts 29 hectare wil aanleggen.

Voor de bedrijfs- en woonbestemmingen worden uitwerkingsplannen opgesteld. Op die plannen is inspraak van toepassing en beroep ertegen is ook mogelijk. Het zal ongeveer anderhalf jaar duren, voordat er vastgestelde uitwerkingsplannen op tafel liggen. Pas daarna kunnen er bouwvergunningen worden afgegeven voor de bouwplannen. Het duurt dus nog tot minimaal juni 2010 voordat de eerste bedrijfspanden zullen verrijzen. Het college zegt nu om tafel te willen met alle betrokkenen, zoals de ondernemers, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de volkstuinverenigingen, om te komen tot een zo verantwoord mogelijke realisatie van het bedrijventerrein en de bijbehorende ecologische verbindingszone.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×