Voorbereidende werkzaamheden Oostvlietpolder afgerond

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder zijn afgerond. Aan de hand van een verkenning naar de marktvraag in Leiden en Holland Rijnland die de gemeente heeft laten uitvoeren, is een bedrijfsprofiel vastgesteld. Uit de marktverkenning blijkt dat er een tekort is aan ruimte voor bedrijven in deze regio. Uit het onderzoek bleek verder dat het Pakhuisconcept voor de Oostvlietpolder het meest kansrijk is. Dit concept kent een grote flexibiliteit in ruimtegebruik voor diverse functies zoals kantoor en opslag, gezamenlijke/collectieve voorzieningen, parkeren, intensief ruimtegebruik en huurmogelijkheden. In het onderzoeksrapport staat het advies om ongeveer 20% van het gebied voor dit concept te reserveren. Ander advies is het terrein zo in te richten dat er niet alleen ruimte is voor het Pakhuisconcept, maar ook voor reguliere bedrijvigheid in de regio.

Aan de hand van de uitkomsten van het marktverkenningsonderzoek, is een onderzoek naar de duurzaamheid gedaan. Hierbij speelde de intentieovereenkomst die de gemeente en Leidse ondernemers in 2004 ondertekenden, een grote rol. Uit dit onderzoek kwam onder andere het advies voort om gebruik te maken van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied, door bijvoorbeeld windturbines te plaatsen. Ook een goed fietsnetwerk voor woon- werkverkeer is in deze belangrijk. Het volgende college kan nu aan de slag met het opstellen van een definitief inrichtingsplan.

De onderzoeksrapporten zijn te vinden op www.leiden.nl/oostvlietpolder.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×