D66-formateur Paul van Meenen (midden) gaf zojuist een toelichting op het bereikte collegeakkoord 'Samen Leiden'. Links van hem de onderhandelaars van de VVD (Paul Laudy) en het CDA (Arjan Bonestroo). Rechts die van de SP (Antoine Theeuwen) en D66 (Mark Koek). Foto: Chris de Waard.

Coalitieakkoord: Geen RGL, wel RR en RWO en OVP groen

Het nieuwe Leidse College van B&W verleent geen medewerking aan de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken hoe de financiele en juridische concequenties van dat besluit zo beperkt mogelijk blijven. Vervolgens gaat de gemeente met burgers, organisaties in de stad, de provincie en de regiogemeenten bezien welke vorm van openbaar vervoer dan wel geschikt is voor de Sleutelstad. Dubbelspoor tussen Leiden en Utrecht is daarbij in ieder geval een belangrijke pijler.

Via Radio West zei gedeputeerde Asje van Dijk vanmiddag in een eerste reactie op het Leidse akkoord dat de nieuwe coalitie niet uit het Rijngouweproject kan stappen. Van Dijk wijst erop dat er een contract is gesloten met het vorige college: “Dat kan de stad niet zomaar opzeggen.” Anders zal de provincie haar macht gebruiken om de lijn toch aan te leggen. Bovendien moet de stad alle nieuwe onderzoeken betalen en kan het een forse schadevergoeding vanuit de provincie tegemoet zien. Alternatieven voor de lijn zijn voor de provincie niet bespreekbaar. Leiden wil de procedures nu in ieder geval rekken tot de provinciale verkiezingen in maart 2011 in de hoop dat er dan een andere wind zal gaan waaien vanuit de provincie.

De persconferentie van afgelopen middag is in zijn geheel na te luisteren via /audio/samenleiden.MP3.

Ook hebben D66, VVD, CDA en SP afgesproken dat er geen bedrijvenpark in de Oostvlietpolder komt. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd, waarna de raad een nieuw besluit kan nemen over de toekomst van de polder. Als het aan de VVD ligt (dus niet in het akkoord), komt er dan wel ruimte voor woningbouw aan de rand van de Oostvlietpolder.

Het nieuwe college gaat verder uitvoering geven aan de realisatie van de Ringweg Oost. Bij voorkeur op basis van de bestaande plannen. Daarbij loopt de verlengde Kanaalweg via het industrieterrein de Waard onder de Zijl door via de Leiderdorpse Zijldijk naar de Willem de Zwijgerlaan. De oost-westverbinding door Leiden wordt bij voorkeur ondertunneld en ook het knelpunt bij de Lammenschansweg wordt aangepakt.

In het centrum komen 1000 extra parkeerplaatsen. Deze worden ondergronds aangelegd. Te beginnen bij de Garenmarkt en de Lammermarkt. Een derde locatie waar van het nieuwe stadsbestuur een ondergrondse parkeergarage mag komen is de Kaasmarkt. Verder wordt het plan voor de Morspoortgarage in overleg met de omwonenden aangepast. De komende drie maanden bevriest Leiden die plannen om te onderzoeken hoe minimaal 65% van de geplande extra parkeerplekken in Transvaal toch gerealiseerd kunnen worden. Het schrappen van een verdieping van de garage is een van de opties die daarbij worden meegenomen. Tenslotte worden de plannen van de Stichting Stadsparkeerplan voor een Duurzaam Mobiliteits Centrum aan de Haagweg actief ondersteund.

Advertentie

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×