Naamgever Boele Staal van de Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden overhandigt het rapport 'Sleutel tot een stap voorwaarts' aan wethouder Robert Strijk. Op de achtergrond de twee overige commissieleden, Professor dr. Nijkamp (l) en Professor dr. Schueler (r). (Foto's: Chris de Waard).

Commissie Staal: "Verzet tegen RijnGouweLijn onhaalbaar en onwenselijk"

“Onhaalbaar, onwenselijk en onnodig,” met die scherpe bewoordingen concludeert de Leidse Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer onder leiding van Boele Staal dat verder Leids verzet tegen de komst van de RGL door het centrum zinloos is. Het verzet is volgens de commissie achterhaald. Als Leiden niet meewerkt zal de Provincie Zuid-Holland met succes een inpassingsplan maken, waardoor Leiden de regie over de aanleg door het centrum uit handen geeft. Meewerken is dus het devies van Staal. Wel pleit de commissie voor het uitvoeren van een uitgebreide milieueffect Rapportage (MER). Daarbij horen ook een onderzoek naar tracéalternatieven en zelfs andere vormen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Vanuit de politiek wordt nog niet echt inhoudelijk gereageerd. Wethouder Strijk beperkt zich tot een ‘Blij dat het rapport er nu is’. Wel heeft het college zichzelf een deadline gesteld: “Op dinsdag 5 oktober nemen we een standpunt in over de RijnGouweLijn.” Dat is 10 dagen voor 15 oktober. Die datum heeft de Provincie Zuid-Holland gesteld als ‘kritieke datum’. Als Leiden voor die tijd niet besluit mee te werken aan de aanleg van de RGL start de provincie de procedures om tot een eigen inpassingsplan van de lightrail door Leiden te komen.

Ook burgemeester Lenferink laat zich nog niet inhoudelijk uit over het rapport. Wel vindt hij al langer dat Leiden zich gewoon aan gemaakte afspraken moet houden. Paul van Meenen, de fractievoorzitter van D66 en ook de man die in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de Leidse burgers keer op keer voorhield dat de RGL nog tegen te houden is ‘zolang er nog geen bulldozers over de Lammenschansweg rijden’, onthoudt zich vandaag van commentaar: “Ik heb vandaag even niets te zeggen”.

Paul Laudy, fractievoorzitter van de VVD is blij met het advies van Staal c.s. Bij de collegeonderhandelingen legde zijn partij zich neer bij de het Leidse ‘RGL-nee’ in de bestuursovereenkomst tussen de collegepartijen. Maar wel onder het motto: “Zeg maar nee, dat komt íe door de Bree”. Hij concludeert nu dat hij met terugwerkende kracht gelijk krijgt. De ChristenUnie ziet in de uit te voeren MER ook weer een RGL over bestaand spoor in beeld komen.

GroenLinks omarmt het advies. Fractievoorzitter Pieter Kos: “Het is te hopen dat het college nu snel handelt op basis van dit advies. Door de recente houding van het college is er schade berokkend aan de positie van Leiden als regionale centrumstad en is de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland onder druk komen te staan. Het is nu tijd om doortastend op te treden en alle medewerking te geven aan de aanleg van de RijnGouweLijn. Voor de bereikbaarheid van de stad en haar ontwikkeling is die een noodzaak.” Ook de PvdA laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “De fractie van de PvdA is blij met de helderheid en de inhoud van het advies en hoopt dat de komende weken een belangrijke stap voorwaarts gezet kan worden in het afronden van de politieke discussie,” zo laat de partij weten.

Namens de Leidse ondernemers reageert centrummanager Joost Bleijie opgetogen. Ook Henk Feunekes, directeur van het Community College Leiden, is blij met het advies van de Commissie Staal. Namen de ‘Commissie Stadsbreed’ van het Ondernemersfonds Leiden roept hij op om nu heel snel aan de slag te gaan met de aanleg: “Het maakt ons niet uit welke van de twee binnenstadtracés er wordt gekozen, als er nu maar snel duidelijkheid komt.”

Advertentie

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×