Gat van tonnen in exploitatie LVC

Het nieuwe muziekcentrum De Nobel heeft zonder ingrijpen te kampen met een tekort van zo’n vier ton. Het grootste gedeelte van de bedrag heeft te maken met de exploitatie. Volgens Cultuur-wethouder De Haan is dat voor een groot deel terug te voeren op de huidige exploitatie. Omdat het LVC in een zwaar verouderd pand zit, waar ze bovendien binnenkort uit moeten, wordt er niet geinvesteerd of afgeschreven. Ook niet op de inventaris. Daardoor zijn er geen reserves voor vervangingsinvesteringen.

Nu het LVC een nieuwe start gaat maken in De Nobel zal er wel geld gereserveerd moeten worden voor onderhoud en de periodieke aanschaf van nieuwe apparatuur. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een rapport dat de gemeente samen met het LVC laat opstellen. De concept-versie van dat rapport is er inmiddels, maar De Haan wil de onhoud pas met de gemeenteraad delen als de definitieve versie klaar is.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×