Leiden wil opties RijnlandRoute open houden

Het provinciaal akkoord tussen VVD, CDA, D66 en de SP om de RijnlandRoute via de Stevenhof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder aan te leggen (Zoeken naar Balans F+), is voor Leiden nog allerminst een gegeven. Onlangs drongen Burgemeester en Wethouders er al bij de provincie op aan om ook de Churchill Avenue (CA) nog eens goed te onderzoeken, nu hebben ook de eerste Leidse politieke partijen een standpunt ingenomen sinds de provincie haar keus bepaalde. De PvdA gaat voor de CA en D66 staat daar zeer positief tegenover.

De grootste partij in de Leidse raad wil dat Zuid-Holland zich niet blindstaart op het provinciale akkoord, maar gewoon zorgvuldig blijft afwegen welk tracé het beste is voor de verkeersafwikkeling en de inpassing in de natuur. Ook de kosten van de twee tracés moeten alsnog zorgvuldig worden afgewogen. Zeker nu er onduidelijkheid is ontstaan over de aanlegkosten van de, eerder als te duur afgeserveerde, CA. Volgens wegenbouwer BAM kan dat namelijk tientallen miljoenen goedkoper.

Ook wil D66 dat vooruitlopend op de aanleg van de RijnlandRoute op korte termijn een aantal Leidse verkeersknelpunten wordt opgelost. Het gaat daarbij met name om het Lammenschansplein en de kruising van de Haagse Schouwweg met de Plesmanlaan.

De Leidse PvdA is er al helemaal uit. “We kiezen voor de meest milieuvriendelijke variant. Maakbaar en betaalbaar. Geen onoverkomelijke problemen met tunnelveiligheid, een uitstekende aansluiting op het Leidse wegennet en zicht op unanieme steun van de gemeenten in de regio. Dat zijn de belangrijkste redenen voor de Leidse PvdA om te kiezen voor de Churchill Avenue,” zo schrijft duo-raadslid Gijs Holla die in zijn vrije tijd overigens deel uitmaakt van het Team Churchill Avenue en dus bovengemiddeld op de hoogte is van dat tracé.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×