Voortbestaan Museum Boerhaave in gevaar door cultuurbezuinigingen

Wethouder Jan-Jaap de Haan van cultuur maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van Museum Boerhaave. Vandaag heeft de ministerraad de brief besproken die staatssecretaris Zijlstra van cultuur aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat ondermeer dat musea die er niet in slagen om minimaal 17.5% aan eigen inkomsten binnen te halen, alleen nog subsidie krijgen voor het behoud en beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties. Vorig jaar heeft het rijk al met de musea afgesproken dat zij tot 2013 de tijd hebben om aan te tonen dat ze 17,5% eigen inkomsten verwerven. Boerhaave slaagt daar in en zal zelfs vóór 2013 aan de norm voldoen. Het kabinet heeft die termijn nu veranderd en wil dat het percentage al in 2010 en 2011 wordt gehaald.

De Haan: “Boerhaave is buitengewoon belangrijk voor Leiden. Maar niet alléén voor Leiden. Boerhaave heeft een toonaangevende collectie wetenschappelijke instrumenten. Dit is hét museum van kennisland Nederland en het maakt onze stadsvisie ‘Stad van Ontdekkingen’ volop waar. De expositie in Museum Boerhaave over de Nobelprijswinnaars is daar een goed voorbeeld van. Dit komt neer op het beëindigen van de wedstrijd tijdens de rust. Leiden zal daarom bij de Tweede Kamer bepleiten om Boerhaave de tijd te geven om aan te tonen dat zij wel aan de norm gaan voldoen en om alternatieve plannen voor besparingen door samenwerking te mogen presenteren.”

Ook Museum Boerhaave reageert geschrokken op de brief van Zijlstra en wil het besluit van Zijlstra zo nodig via de rechter aanvechten. Directeur Dirk van Delft: “Het voorstel van Zijlstra komt neer op een verandering van de spelregels tijdens de wedstrijd en dit is voor Museum Boerhaave onacceptabel. In 2010 heeft het ministerie ons laten weten dat we tot en met 2012 de tijd zou hebben om naar de ‘eigen inkomstennorm’ toe te groeien. De staatssecretaris wil deze norm nu met terugwerkende kracht al vanaf 2010 laten gelden. Dat is juridisch zeer aanvechtbaar en dat zullen we indien nodig ook doen.”

Het museum zegt alles op alles te zullen zetten om open te blijven voor het publiek. Van Delft: “Als de bijdragen voor de publieksfunctie wegvallen, dreigt Nederlands enige museum met een geneeskundige collectie uit zicht te verdwijnen. Dat zullen we ons niet laten gebeuren. Bovendien doen we het, zo is uit een zeer recente visitatie gebleken, uitstekend. De betreffende commissie, met o.a. oud-Efteling directeur Van der Zijl, heeft vastgesteld dat het museum goed tot excellent functioneert en een verbazingwekkende metamorfose heeft ondergaan op het vlak van collectiebeheer, publieksbereik, fondsenwerving en management.”

Dat het goed gaat met Boerhaave blijkt ook uit de bezoekersaantallen. Boerhaave is sterk in opmars en is de sterkste groeier onder de rijksmusea. Het museum haalt volgens plan zeker in 2012 de norm eigen inkomsten die met het ministerie is afgesproken en misschien zelfs al dit jaar.

Niet alleen Boerhaave komt door de bezuinigingen in de problemen, zo denkt wethouder De Haan: “De voorgenomen bezuinigingen op de Podiumkunsten zullen ook hun weerslag hebben op de Leidse cultuur. Activiteiten van diverse zeer actieve gezelschappen in de stad zullen door de forse kortingen in gevaar worden gebracht. Het zijn schokkende bezuinigingen. Ook voor Leiden. Boerhaave is serieus in de gevarenzone, maar het publiek en de stad zullen mogelijk ook andere bijzondere dingen gaan missen.”

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×