Geen extra gemeenschapsgeld naar Scheltema

Cultuur-wethouder Jan-Jaap de Haan is niet van plan om extra geld te steken in het Scheltema Complex. Onlangs werd bekend dat de Stichting Scheltema, die nu zorg draagt voor de exploitatie van het cultuur-gebouw, de stekker eruit trekt. Per 1 januari is de huur opgezegd en wordt de stichting ontbonden, omdat grote tekorten dreigden. Dat betekent overigens niet dat de huidige gebruikers zoals De Veenfabriek dan op straat komen te staan. Wethouder De Haan wil het pand open houden tot er een nieuwe exploitant is gevonden. Mogelijk wordt dat De Veenfabriek die momenteel samen met De Lakenhal aan een nieuw exploitatiemodel werkt. De gemeente wedt daarvoor op twee paarden, ook met commerciele exploitanten wordt gesproken over de toekomst van het complex aan de Marktsteeg.

Volgens De Haan spelen er meerdere problemen bij de exploitatie van Scheltema. Hij erkent dat er bouwkundige zaken spelen zoals slechte isolatie en te weinig toiletten, waardoor het lastig is om meerdere evenementen tegelijkertijd te faciliteren, maar ook schort er het nodige aan afgesloten contracten met bijvoorbeeld de horeca-exploitatie. Hoe het pand in de toekomst gebruikt gaat worden moet de komende twee tot vijf maanden duidelijk worden. De nieuwe exploitant hoeft er in elk geval niet op te rekenen dat de gemeente de buidel trekt voor een nieuwe verbouwing. De Haan: “Zo’n investeringsbijdrage is iets dat we als het al nodig is aan de nieuwe exploitant zullen vragen.”

Het geld dat de gemeente momenteel in Scheltema steekt in de vorm van programma- en huursubsidie, gaat niet automatisch naar een nieuwe exploitant. Op verzoek van de PvdA zegde De Haan toe bij de raad teriug te komen zodra er zicht is op een nieuwe huurder, zodat de politiek zich daarover nog kan uitspreken.

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×