D66 Leiden kiest voor Churchill Avenue

Morgenavond besluit de Leidse gemeenteraad welk advies er richting provincie gaat over het tracé voor de RijnlandRoute (RLR). Op 15 mei besloot het college van burgemeester en wethouders in navolging van het provinciebestuur al voor Zoeken naar Balans. D66-wethouder Robert Strijk van verkeer verdedigde dat standpunt gisteren ook nog maar eens tijdens de behandeling van de RLR in de raadscommissie. Hoewel hij de ergernis deelt die verschillende partijen hebben over de snelheid waarmee nu een besluit genomen moet worden, denkt Strijk niet dat meer tijd of extra informatie tot een materieel andere keuze zal leiden.

Zijn eigen partij is het daar alvast niet mee eens. Morgenavond komt D66 met een wijzigingsvoorstel waarin de raad wordt opgeroepen om te kiezen voor de Churchill Avenue. Mocht dat het niet halen, dan wil D66 dat de snelweg in de Oostvlietpolder door een tunnel loopt en ook onderlangs op de A4 wordt aangesloten. Ook dat is in tegenspraak met wat Strijk wil. De wethouder ziet niks in een tunnel als harde voorwaarde. ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ zoals nu door gemeente en provincie worden voorgesteld, noemt D66 Leiden onacceptabel.

D66 vindt dat de voorkeursvariant van het provinciebestuur en het Leidse college grote nadelige gevolgen heeft voor ruimtelijke inpassing, milieu en leefbaarheid. De inpassingsvoorstellen die nu op tafel liggen zijn volgens D66 onvoldoende om de overlast tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×