PvdA nu ook in het geweer tegen illegale verbouwing Morskade 16/A

Vorige week stelde de PvdA een serie vragen aan het college over de verkamering van een pand aan de Morsweg 83 en de daarmee gepaard gaande overlast voor de buurt. Naar aanleiding van ons artikel over die kwestie ontspon zich een levendige discussie op Sleutelstad.nl waarbij door wijkbewoners ook werd gewezen op de illegale verbouwing van een woning aan de Morskade 16/A. De gemeente is al geruime tijd op de hoogte van die illegale verbouwing en heeft zelfs al een forse boete opgelegd. Die is echter nooit geïnd. Inmiddels zou de verbouwing alsnog gelegaliseerd zijn.

De PvdA wil nu ook over deze kwestie het naadje van de kous weten en heeft daarom aanvullende vragen gesteld over de situatie rond dit pand. Onder meer of het klopt dat de boete niet is geïnd en of er inderdaad alsnog een vergunning is afgegeven en zo ja waarom.

Verder wil de PvdA dat er minimumeisen gesteld gaan worden bij verkamering. Zo zouden de wooneenheden aan bepaalde afmetingen moeten voldoen en over eigen sanitair moeten beschikken. Zo denkt de PvdA dat kan worden voorkomen dat de toch al kleine woningen worden opgesplitst in teveel nóg kleinere wooneenheden.

Tenslotte wil de PvdA weten of bij het afgeven van zogenaamde onttrekkingsvergunningen – waarbij woningen worden samengevoegd – wordt gekeken naar eventuele criminele antecedenten van de aanvragers. Op basis van de Wet Bibob kan als dat het geval is, een vergunning worden geweigerd om te voorkomen dat criminele huisjesmelkers hun gang kunnen gaan.

VVD-wethouder Van Woensel wil niet op de kwestie ingaan omdat er schriftelijke vragen zijn gesteld. “We geven na de zomer eerst antwoord aan de raad, daarna is de pers weer aan de beurt”.

Leiden Verkamering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×