Partij voor de Dieren wil toe naar gemeentevuurwerk

De Leidse Partij voor de Dieren wil toe naar een gemeentelijk georganiseerd vuurwerk. Omdat vuurwerk jaarlijks voor velen euro’s aan schade zorgt en slecht is voor mens, dier en milieu wil de partij een goed beeld hebben van de situatie in Leiden. Een lokaal vuurwerkbod in parken en langs oevers zou een goede eerste stap zijn.

In Nieuws071 sprak Willem de Gelder met Dick de Vos van de Partij voor de Dieren over zijn idee voor een gemeentelijke vuurwerkshow.

Dick de Vos, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, wil eerst van de gemeente cijfers zien over de vuurwerkoverlast: “Afgelopen jaarwisseling is er strenger gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk, maar toch waren er weer veel knallen te horen buiten de toegelaten periode. Maar hoeveel bekeuringen zijn er uitgedeeld en hoe hoog bedraagt de schade aan openbare voorzieningen en particuliere eigendommen?” De Vos stelt dat de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ ruimte biedt om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen op alle plaatsen waar vuurwerk gevaar, schade of overlast oplevert. De Partij voor de Dieren wil dan ook voorstellen om een vuurwerkverbod in parken en langs oevers in te stellen, waar de schade aan bodem en water het grootst zou zijn.

Leiden Vuurwerkverbod


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×