PvdA wil werken aan wijken

Het bestuur van de Leidse PvdA heeft het concept-verkiezingsprogramma vastgesteld. Bestrijding van de werkloosheid, investeren in wijken, een ruimhartig minimabeleid, en het instellen van sociale wijkteams, om de zorg dichter bij de mensen te brengen, zijn de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma dat de titel ‘Een sterk en sociaal Leiden, werken aan wijken’ meekreeg.

Lijsttrekker Gijs Holla is trots op het programma: “Uit het programma blijkt duidelijk wat de ambitie van de PvdA is voor de komende jaren. Een stad waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten en een stad waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

Met de keuze om de wijken centraal te zetten neemt de PvdA uitdrukkelijk afstand van het beleid van het huidige college van D66, VVD, CDA en SP. “Natuurlijk moet je ook investeren in de Leidse binnenstad,” zegt Gijs Holla: “maar de wijken mogen niet vergeten worden. Die neiging heeft het huidige college wel. De balans in de aandacht tussen binnenstad en wijken moet daarom terug. Per slot van rekening wonen veruit de meeste Leidenaren buiten de singels.” De PvdA zet het huidige college de afgelopen jaren steevast weg als ‘het college van de binnenstad’.

Andere punten zijn de herinvoering van schoolzwemmen, een groene Oostvlietpolder, de renovatie van de ijshal, het omlaag brengen van de energielasten door het afsluiten van een lokale Green Deal en het behoud van Zwembad de Vliet. Bovendien wil de PvdA dat er gewerkt wordt met sociale winst bij aanbestedingen: bedrijven die een opdracht willen van de gemeente zijn verplicht om jongeren, ouderen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Op 27 november stellen de leden het verkiezingsprogramma vast in Buurthuis de Kooi in de Driftstraat. Tijdens deze vergadering kunnen leden voorstellen doen om het concept-programma aan te passen.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×