Dierenpartij: maak ondergrondse garages inzet van verkiezingen

De Partij voor de Dieren wil dat de inwoners van Leiden zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van de bouw van twee ondergrondse parkeergarages. De aanbesteding van de garages onder de Garenmarkt en de Lammermarkt staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Dan wordt het het, 87,5 miljoen euro, beschikbaar gesteld.

Audiofragment: Dick de Vos van de Leidse Partij voor de Dieren over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

“Nut en noodzaak van de garages wordt steeds meer ondergraven door recente verkeerstellingen en nieuwe inzichten. Nota bene het bureau (SPARKS) dat mede de onderbouwing heeft geleverd voor de bouw van de Leidse garages ziet nu ontwikkelingen die leiden tot leegstand“, aldus fractievoorzitter Dick de Vos van de PvdD die daarom vanavond aan het begin van de vergadering zal voorstellen het punt van de agenda te halen.

De Vos: “Het gaat verder om zo’n enorm bedrag dat ik vind dat hier een uitspraak van de Leidse burger op zijn plaats is. Met andere woorden: de bouw van de parkeergarages zou inzet moeten zijn van de verkiezingscampagne. Ik wil daarom voorstellen om het punt pas na de verkiezingen opnieuw te agenderen.”

De realisatie van 1000 ondergrondse parkeerplaatsen is een van de 16 punten uit het in 2010 gesloten coalitieakkoord. Er is dus al een meerderheid die voor het beschikbaar stellen van de 87,5 miljoen euro is.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×