Politie geeft toestemming voor protest bij flat Benno L

23

De politie heeft vanmorgen gepsroken met Marcel Groenendijk die voor vanmiddag een demonstratie had aangekondigd bij de flatwoning van Benno L. Er zou verzameld worden op het Wagnerplein, maar Groenendijk heeft van de politie te horen gekregen dat voor die plek het samenscholingsverbod van kracht is. Groenendijk laat weten dat hij wel groen licht heeft gekregen voor de demonstratie, maar dan wel op een andere plek.

De demonstranten verzamelen nu op het parkeerterrein van Zwembad De Vliet en lopen vervolgens via de Voorschoterweg naar de andere kant van de seniorenflat aan de Apollolaan. De politie sluit de Voorschoterweg tijdens de demonstratie af voor het autoverkeer.

Delen

23 reacties

 1. Welke kant willen deze demonstranten nu op? Wegsturen uit Leiden betekent in een andere gemeente een ontvangst.

  Waar gaat het nu eigenlijk om?

  Iemand heeft iets gedaan wat niet door de beugel kan. Dat is voor iedereen duidelijk en daar is iedereen het over eens. Daar hoeven we dus ook niet langer over te praten.

  De vraag die overblijft en moet worden beantwoord is of de kans groot is dat die persoon dat gedrag nog eens een keer gaat vertonen.

  Ander voorbeeld: een herhaaldelijk dronken automobilist heeft een kind doodgereden. Na een aantal jaren brommen in de bak komt hij vrij en krijgt een woning in de Leidse Apollolaan. Als deze persoon vervalt in zijn oude gedrag dan zal hij wellicht nog eens een volgend kind (maar dan in deze buurt) doodrijden. Mag deze persoon in de buurt komen wonen?

  Als de kans op herhaling groot is, is het antwoord van velen ongetwijfeld: nee. Maar als alles er op wijst dat deze persoon geleerd heeft van zijn fouten, dan verdient deze persoon (met begeleiding en onder toezicht) een nieuwe kans.

  In z’n algemeenheid: Er moet dus een inschatting worden gemaakt hoe groot die kans is dat dit nogmaals gebeurt en of deze persoon dus in deze wijk of elders weer gewoon kan wonen.

  "Hoe groot is de kans dat een persoon weer terugvalt in zijn ongewenste gedrag?" Dat is de vraag die hier voorligt en niets anders. Dat is ook de enige vraag die bewoners van de wijk zichzelf moeten stellen. En als het moeilijk is om daarop een antwoord te geven, dan kun je je alleen maar door deskundigen hierbij laten adviseren.

  In hoeverre hebben deze demonstranten zich nu daadwerkelijk in deze zaak verdiept en zich laten voorlichten? Of stond/staat hun standpunt bijvoorbaat al vast en geven zij sowieso niemand een tweede kans? Als dat laatste het geval is, dan is het niet te hopen dat ooit hun eigen zoon of dochter ergens mee in de fout gaat…..

 2. @wijze Apollo:

  Weleens gehoord van ware identiteit ontmaskeren?
  Met andere woorden: Pedo Benno L zal zich nu netjes aan de regels houden, maar zal zijn fout straks herhalen en dan misschien wel goed, als hij van reclassering af is…
  Is hij ziek?
  NEE, dat denk ik niet…
  Hij is verstandig genoeg om na te kunnen denken of dit wel hoort, maar doet dat niet en dus zit het tussen zijn oren, is hij zeker niet ziek…

 3. Anouk.binnenstd op

  Wat Benno L gedaan heeft is vreselijk.
  Maar wat deze zgn Leidenaren doen gaat terug naar 1569, we wonen in een rechtstaat dus kan Dhr. Groenendijk naar de rechter om het besluit van de burgermeester aan te ”vechten”.(civiel)
  Deze mensen maken Leiden belachelijk in de media, Leiden tokkie-stad.

  Ook heb ik begepen dat deze meneer en aanhang niet eens in zuid-west woont.

 4. Precies, goed verhaal van wijze apollo.
  Natuurlijk is het niet goed te praten wat hij heeft gedaan en hier moet hij zeker zijn hele leven hulp en begeleiding bij krijgen. Hij heeft al straf gehad en hij moet zelf leren van deze grote fout. Maar komop hoeveel andere mensen maken fouten en misschien wel vergelijkbaar met dit en daar weet niemand iets vanaf. Daar zou ik me eerder zorgen over maken 😉

 5. Parkeerwachter op

  Feiten:

  Van de 117.915 (2011) inwoners die Leiden telt, hebben er vanmiddag zo’n 150 gedemonstreerd. Dat is 0,13 procent van de Leidse bevolking.

  De parkeerplaatsen in de wijk rond de Apollolaan en bij het zwembad waren ineens gevuld met auto’s. Conclusie: dat zijn geen wijkbewoners maar mensen die van buitenaf daar naartoe zijn gekomen. Hun goed recht om te komen demonstreren maar in ieder geval laten zij niet het geluid van de meerderheid van de Leidenaren horen en vertolken zij al helemaal niet de mening van een meerderheid van de wijkbewoners.

 6. Feiten zijn onbelangrijk, het gaat om het gevoel. Pilletje, pilsie, lekker naar een demo, beetje schelden en uitdagen, joelen voor de tv-camera. Fijn joh! Wat mot je anders?

 7. Is het bekend bij deze demonstranten welke mensen er bij hun in de straat wonen? Is best mogelijk dat er ook een zeden delinquent woont of iemand met een criminele achtergrond.
  Ik wil hiermee zeggen oordeel niet te snel.!!!!!

 8. zonder een beoordeling te hebben over zijn actie kan geconstateerd worden dat Groenendijk een geslaagde "coach dagbesteding" is, en daarmee op een positieve manier bijdraagt aan het voorkomen van de vereenzaming van de Leidse Burger in de samenleving Piet zegt:

  " participatie 2 . 0"

 9. De burgemeester heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door het probleem niet bij een andere gemeente over de schutting te gooien want dan had bijvoorbeeld Haarlem dit hele gedoe gehad. De gemeenteraad kan hier niets aan veranderen ook al belooft Tomas Kok dat als hij de verkiezingen wint hij er iets aan zal doen. Dat is een leugen want hij zal er niets aan kunnen veranderen. Als je echt iets wilt bereiken moet je de Tweede Kamer inschakelen. En waarom:
  1) er is geen wet die veroordeelde pedosexuelen verbiedt in een stad of dorp te gaan wonen
  2) we kunnen hen op basis van de huidige wetgeving niet in kampementen op de Veluwe stoppen zoals Tomas Kok zeer naïef voorstelde; dat is simpelweg niet toegestaan
  3) we kennen geen levenslange gevangenisstraf voor pedosexuelen
  3) de gemeenteraad heeft niet de bevoegdheid om veroordeelde pedosexuelen te weren; alleen de burgemeester kan dat (op grond van overwegingen van openbare orde en veiligheid). Iedereen die zegt dat dat anders ligt, liegt.

  Het is zaak om nu rustig te blijven en hier goed over na te denken. Als we echt iets willen veranderen moeten we niet de burgemeester gaan afbranden. Dat hij de gemeenteraad en de bewoners niet heeft ingelicht, daar kan je over discussiëren, maar dat verandert niets aan de zaak en veroorzaakt alleen maar meer onrust. Stap naar de Tweede Kamer (als wetgever) en verzoek om aanpassing van de wet als je het er niet mee eens bent. Laat de burgemeester met rust. Het heeft echt geen zin om stampei te maken. De boodschap is nu wel duidelijk.

 10. De suggestie die in deze hele discussie wordt gewekt is, dat de Apollolaan een stuk veilger wordt, wanneer Benno daar wordt weggestuurd. Daar geloof ik helemaal niets van. De gevaarlijkste pedosexueel is juist iemand die we nog niet kennen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de pedosexueel meestal een bekende is van het kind, iemand die door het kind wordt vertrouwd. Dat is dus niet een of andere onbekende kinderlokker, maar bij voorbeeld een familielid, een buurman, of een onderwijzer. Benno L. leeft voortaan in een etalage. Alles wat hij voortaan doet wordt met een loep bekeken. Er is voldoende aan hem duidelijk gemaakt dat hij fout zat en dat als hij weer iets verkeerd doet, hij het risico loopt op een langdurige vrijheidsberoving.
  Dit staat natuurlijk los van het feit dat Lenferink dit volledig uit publiciteit had willen houden. Ik ben wel benieuwd of de ambtenaar die het adres van Benno L. heeft gelekt naar het NRC nog disciplinair zal worden aangepakt. Het NRC heeft intussen excuses aangeboden, maar daar schieten we niet veel meer mee op.

 11. Dat klopt helemaal, Emile.

  Verder: Leefbaar Leiden lijkt op dit moment zijn handen te hebben afgehaald van deze kwestie. Oftewel ze laten de bewoners dus gewoon vallen.

 12. De dwaze sukkels van onLeefbaar Leiden zoeken wel een nieuwe vijand of zondebok. Als ze die zo snel niet kunnen vinden nemen ze de oude weer: moslims.

 13. leids rijmpje voor actie voerders om te scanderen:

  " benno L. die goeie vent schud de vlooien uit z’n hemp’
  rijgg ze an een drraadje speelterr t’rmee soldaadje "

 14. er was eens een leidse moeder en haar sex verslaafde vriend
  die de dochter van de vrouw sexueel misbruikte
  waar zijn nu die tokkies , nu hoor je en zie je ze niet
  ze zijn alleen op sensatie belust
  wat een stelletje lagere iq figuren zijn dat

 15. Dus de Leidenaren moeten eigenlijk niet zo zeuren? De burgemeester heeft op eigen houtje besloten dan Dhr. B. Larue welkom is in de stad. Als de burgemeester zijn verantwoording had genomen dan had hij, na overleg met de gemeenteraad en net als vele andere gemeenten, de komst van Dhr. B. Larue geweigerd (op basis van veiligheid en openbare orde) en dan was het niet het probleem van een andere gemeente geworden, maar waarschijnlijk het probleem van justitie. Ik begrijp best dat er in Nederland geen gemeente te vinden is waar dit monster met open armen ontvangen wordt!

  Waarom moet de gemeente Leiden hier de tolerante zijn? Of eigenlijk de burgemeester, want overleg is er niet geweest. Vinden hij dan alles maar goed? Is dan echt iedereen welkom in Leiden, ongeacht wat die gedaan heeft? Er is gebleken dat vele Leidenaren het hier niet mee eens zijn en die willen dat dit dus niet meer gebeurt. Jammer dat dan in de media de hardste schreeuwers in beeld worden genomen, waardoor het geheel misschien geen goede reclame voor de stad is, maar er staan ook voldoende ‘normale’ mensen die vinden dat er nu een grens overschreden is. En gelijk hebben ze. Justitie mag dan een lachertje zijn in Nederland (daar is de zaak van Dhr. B. Larue ook een schitterend voorbeeld van), maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de gemeenten het verder maar op moeten lossen.
  Ik vind dat de burgemeester hier gewoon gefaald heeft en niet zo’n beetje ook! Brand ik hem daarmee af?

  Overigens vind ik het optreden van Leefbaar Leiden ook niet sterk en het lijkt de partij goed uit te komen zo vlak voor de verkiezingen, maar er zijn nog wel wat andere partijen die meeleven met de bezorgde Leidenaar. Zou misschien wel handig zijn voor de kiezer: Een overzicht van de Leidse partijen met hun mening over deze kwestie.

 16. Piet Pekelharing op

  "Is dan echt iedereen welkom in Leiden, ongeacht wat die gedaan heeft?"

  Ik heb het al vaker gezegd: U of ik bepalen de straf niet. Dat doet een onafhankelijke rechter. En als de veroordeelde de door de onafhankelijke rechter opgelegde straf heeft uitgezeten, is het niet aan ons om de man of vrouw nog eens een extra straf op te leggen. De rechter heeft bepaald dat hij inmiddels weer in de samenleving mag terugkeren, dus moet hij gewoon de kans krijgen om te re-integreren.

  Zoiets heet een rechtsstaat. Aan eigenrichting doen wij hier gelukkig niet en god zij dank mengt onze overheid zich niet in de rechterlijke beslissingen.

 17. Ik vraag me af of je er ook zo over denkt als de verkrachter van jouw kinderen na drie jaar in de cel weer in de samenleving terug keert Piet!

  Ik wil alleen maar zeggen: Lenferink had ook gewoon kunnen weigeren. Wat sommige mensen anderen aan doen is gewoon te erg en daar helpt geen gevangenisstraf tegen. Dit is bij Dhr. B. Larue dan ook het geval. Een reactie van de omgeving is wat mij betreft dan ook niet erg onverwacht en ik leef enorm met ze mee.

 18. Door het probleem niet bij een buurgemeente over de schutting te gooien heeft Lenferink een moedig besluit genomen. Benno L. moet ergens wonen. Als we willen dat dit soort types niet in de samenleving terugkeren, moeten we op nationaal niveau maatregelen nemen. Op gemeentelijk niveau is dit niet mogelijk.

 19. @ eric, Lenferink is de gaande man dat voel je op je klompen aan, zijn beweegredenen zijn windowdressing. Wacht maar af wat voor functie onze burgervader hiermee in de wacht sleept na zijn aanstaande vertrek uit onze (!) sleutelstad

 20. een Leids burger op

  Het is Justitie die de zedendelinquent "over de schutting gooit".(lees: ergens tracht te plaatsen). Vervolgens is het aan de burgemeester om te beslissen wat die daarmee gaat doen. Logisch dus dat mensen die het niet eens zijn met de beslissing van de burgemeester kritiek op hem
  hebben. Een citaat:"….de burgemeester die gedurende zijn ambtsperiode overigens al een aantal keren een verzoek van justitie naast zich neer heeft gelegd." Dat had hij nu weer kunnen doen.
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2014/02/
  benno-l-blijft-jaar-in-leidse-seniorenflat

  Verbazingwekkend vind ik daarom al die mensen die menen nu opeens hun steunbetuiging voor de burgemeester kenbaar te moeten maken terwijl diezelfde burgemeester eerder juist wel delinquenten had geweigerd en toen daarover door hen nooit iets is gezegd……

  De burgemeester heeft met zijn beslissing in eerste instantie laten weten het belang van de resocialisatie van Benno.L. toch boven dat van de veiligheid en bescherming van veel Leidse kinderen te moeten stellen. Immers eerst heeft de burgemeester de hele zaak in de doofpot getracht te stoppen. Pas toen die doofpot begon te lekken werden er EXTRA (aanvullende) veiligheidsmaatregelen genomen.

  In hoeverre Benno.L. dan nog een gevaar was voor de samenleving is moeilijk objectief vast te stellen.
  Feit is wel dat:
  1. Benno.L niet slechts een paar maar tientallen kinderen heeft misbruikt.
  2. Benno.L eerder niet wilde meewerken met een behandelplan, zich al eerder niet aan afspraken heeft
  gehouden en daarvoor ook gestraft is met 2 maanden extra.

  Met zo iemand kan je dus beter maar niet teveel risico nemen!

  Bedenk verder dat:
  1. ook "deskundigen" (wie is er deskundig?) het niet altijd met elkaar eens zijn en ook wel eens een foute inschatting maken.
  2. de rechter Benno.L weliswaar geen levenslange gevangenisstraf (of TBS) heeft opgelegd, maar de slachtoffers door toedoen van Benno.L wèl levenslang hebben.

  Mijn steunbetuiging gaat uit naar die vrijwilligers die nu Benno.L trachten te behoeden voor eventuele misstappen en hem helpen een nieuw leven op te bouwen en daarmee tevens een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijk.
  Zij weten kennelijk wèl wat (tijdig voldoende) verantwoordelijkheid nemen moet inhouden.

 21. Iemand wel eens nagedacht over het feit dat bij die vrijwilligers iemand kan zitten met wraakgevoelens…???

 22. Over wraakgevoelens geproken, deze figuren met losse handjes waren er ook:

  "Ze waren een opvallende verschijning tussen de demonstranten bij de flat van Benno L.. Ineens stonden daar op een avond de Trailer Trash Travellers, in vol ornaat. "

  http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/article27000318.ece

  Leuke jongens hoor:

  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/03/zeventien-aanhoudingen-handgranaat-en-geweer-bij-invallen-trailer-trash-travellers

  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/02/trailer-trash-travellers-weg-pegasus-terug

  Die zou ik niet graag bij mij in de straat zien.

 23. een Leids burger op

  @ Jan de W.
  Mensen met wraakgevoelens zijn uiteraard niet geschikt.
  De vrijwilligers werken samen met de reclassering. Dus die zullen vooraf wel gescreend worden.

  En zeg nou zelf: Henri.L en Benno L. is toch ook een leuke combinatie, nietwaar?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline