De eerste poster van Wilbert van der Post als 'Waakhond van de Oostvlietpolder' rolt van de drukpers. (Foto: PR).

'Waakhond van de Oostvlietpolder' wil blijven boeren

Wilbert van der Post gaat de komende weken proberen om met voorkeurstemmen in de Leidse gemeenteraad gekozen te worden. De laatste melkveehouder die Leiden nog heeft staat op plek 15 van de CDA-lijst. De 42-jarige Van der Post heeft als speerpunten onder meer burgerparticipatie en topsport, maar boven alles staat hij op de bres voor het agrarisch houden van ‘zijn’ Oostvlietpolder.

Audiofragment: Wilbert van der Post over de Oostvlietpolder en de toekomst van zijn melkveehouderij.

De OVP blijft nu weliswaar groen, maar daarmee is de polder nog niet gered. “Bij de aanleg van ’t Vogelhoff is bijvoorbeeld heel veel fout gegaan. Het hele terrein ligt nu vol puin en de bodem is zo hard aangestamp door zware machines dat er  bijna geen bodemleven meer is. En dat is natuurlijk juist het voedsel voor de weidevogels waar iedereen de mond zo van vol heeft.”

Binnenkort begint de gemeente met de ’tweede fase’ van het verder recreatief inrichten van de polder. Dan worden er onder meer fietspaden aangelegd. Van de Post houdt zijn hart alweer vast als de aannemers in het gebied aan de slag gaan.

Audiofragment: Milieuwethouder Frank de Wit over de tweede fase van de inrichting van de Oostvlietpolder.

Wethouder De Wit ziet voor de Elzahoeve van Van der Post een mooie toekomst weggelegd als educatief centrum waar schoolkinderen uit de stad terecht kunnen om te zien hoe mooi de natuur is. Volgens De Wit wordt daarover overlegd tussen de provincie en de afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente Leiden: “We zijn aan het kijken om juist op die boerderij heel veel leuke en educatieve dingen te gaan doen.”

Van der Post snapt daar niks van, want hij wil helemaal geen ’tweede Boerderij ’t Geertje’ worden. “Dit is gewoon een agrarisch bedrijf en dat moet zo blijven.” Wel wil hij best schoolklassen laten zien hoe het er op zo’n bedrijf aan toegaat: “Maar dat is iets heel anders dan een recreatieve boerderij als ’t Geertje in Zoeterwoude.”

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×