Ingrid de Bondt gaf vanmiddag een toelichting op het ontwerp inpassingsplan (opip) dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft vastgesteld. (Foto: Chris de Waard).

RijnlandRoute krijgt definitief langere tunnel

Met een langere tunnel, een verdiepte aanleg langs de Katwijkse woonwijk Duinzicht en vaste in plaats van beweegbare tunnels in de A44 en de Tjalmaweg heeft de provincie er alles aan gedaan om de RijnlandRoute zo goed mogelijk in te passen. Daarvan is VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt overtuigd. Om de pijn iets te verlichten voor mensen die door de weg moeten verhuizen, koopt de provincie nu al woningen op die gesloopt moeten worden. Normaal gesproken zou dat pas later in het proces aan de orde komen.

Audiofragment: Gedeputeerde Ingrid de Bondt over de inpassing van de RijnlandRoute tussen Katwijk en de A4.

Door twee beweegbare bruggen in het trace niet te vervangen voor exemplaren die open kunnen, maar door vaste bruggen bespaart de provincie op termijn 47.000.000 euro. [Zie ook: /nieuws/archief/2013/11/regio-holland-rijnland-en-provincie-tekenen-overeenkomst-bijdrage-rijnlandroute] Zowel de aanleg als het onderhoud zijn namelijk veel goedkoper en bijkomend voordeel is dat een vaste brug veel minder geluid maakt als de auto’s eroverheen razen. Met de besparingen die hier en op andere punten worden behaald, kunnen er extra wensen in vervulling gaan.

Zo wordt de RijnlandRoute over een stuk van 700 meter verdiept aangelegd ter hoogte van de Katwijkse woonwijk Duinzicht. De Tjalmaweg loopt daar nu op -0,8 meter langs, dat wordt straks – 2,0 meter. De geluidsschermen die sowieso langs de wijk geplaatst worden, kunnen daardoor minder hoog uitvallen.

Dat de tunnel onder Voorschoten een stuk langer zou worden, kon Sleutelstad twee weken geleden al melden toen medewerkers van de gedeputeerde de laatste stand van zaken doornamen met onwonenden. Nu heeft het provinciebestuur de plannen formeel bekrachtigd en wordt de tunnel in de Oostvlietpolder inderdaad 80 meter langer. Ook in de Stevenshof blijft de nieuwe snelweg langer onder de grond. Daar komt de tunnelmond 200 meter verderop. Zover mogelijk van de huizen. In totaal wordt de tunnel nu 2,56 kilometer lang.

Technisch kan de tunnel in de Oostvlietpolder niet meer langer dan hij nu in het ontwerp-inpassingsplan is opgenomen. Dat heeft te maken met de fly-overs waarmee de weg wordt aangesloten op de A4. In de Stevenshof is alleen geld de bottleneck voor een veel langere tunnel. Als de financiën geen rol zouden spelen kan de tunnel daar nog wel 400 meter langer worden, gaf De Bondt vanmiddag toe. Daarvoor is geen geld.

De extra miljoenen (10) die D66 Leiden als verkiezingsbelofte deed, helpen daar ook niks aan. Die slaan bij wijze van spreke nog geen deuk in een pakje boter. Tunnels aanleggen is erg kostbaar en voor tien miljoen extra heb je het over meters. D66 Leiden wil het geld overigens vooral in zetten in een nóg diepere ligging van de tunnelbak waar de weg in de Stevenshof doorheen loopt als hij eenmaal de tunnel uit is. De Bondt heeft nog niks gehoord uit Leiden en wil eerst afwachten of er inderdaad een extra bijdrage komt van de gemeente, voor ze inhoudelijk wil reageren.

De RijnlandRoute gaat de A44 met de A44 verbinden en loopt dan door naar Katwijk. Onder Voorschoten loopt de nieuwe snelweg door een boortunnel. De Leidse buurgemeente gaat de weg dan ook niet horen, zien of ruiken. Eerder doopte Voorschoten zich daarom uit pure vreugde om tot Boorschoten. Eind van het jaar wil de provincie het inpassingsbesluit voor de RijnlandRoute nemen. Daarna wordt gerekend op een vertraging van ongeveer een half jaar door allerlei procedures die tegenstanders zullen aanspannen bij de Raad van State. Vervolgens kan medio 2015 de schep in de grond.

De bouwtijd is naar verwachting zo’n vier jaar. Daarna ligt er een nieuwe verbindingsweg van zo’n 14 kilometer. Die heeft dan 825.000.000 euro gekost. Exclusief b.t.w. Op dat budget heeft De Bondt nu nog een tekort van circa 13.000.000 euro. Die hoopt ze te vinden door meevallers en slimmigheden tijdens de bouw. Lukt dat allemaal niet, dan heeft ze een apart potje om tegenvallers op te vangen, maar eigenlijk wil De Bondt daar niet aankomen. Via de nieuwe weg rijden automobilisten straks in negen minuten van Katwijk naar de A4. Zonder die weg zou dat in 2020 een uur duren.

Op een punt kan er nog roet in het eten komen, geeft De Bondt toe. De provincie werkt voor alle infrastructurele projecten aan een beheerplan voor de komende 40 jaar. Dat geldt ook voor de RijnlandRoute. Over een week of zes weet De Bondt zeker of ze het geld voor onderhoud en exploitatie voor de weg heeft. Daarmee is 224.000.000 euro gemoeid; 5,6 miljoen per jaar.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×