Onderwijswethouder roemt ontslagen ROC-voorzitter Knigge

3

De Leidse wethouder De Wit van onderwijs roemt de aan de kant gezette voorzitter Jeroen Knigge van het ROC Leiden. Knigge werd gisteren door de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang vervangen door de Amsterdamse oud-gemeentesecretaris Henk de Jong. De noodzakelijke kwaliteitsslag die ROC Leiden maakt bij verschillende opleidingen ging de Raad van toezicht niet snel genoeg. Ook vindt die raad dat Knigge niet het juiste type bestuurder is om de financiële problemen waar ROC Leiden mee kampt op te lossen.

Audiofragment: Onderwijswethouder Frank de Wit steekt ROC-voorzitter Knigge een hart onder de riem na diens gedwongen vertrek.

De Wit benadrukt dat hij als onderwijswethouder de afgelopen jaren intensief en goed met Knigge heeft samengewerkt. “Zijn visie, bevlogenheid en zijn kennis van het beroepsonderwijs heb ik steeds als enorm waardevol ervaren. De waardering is dus erg groot. Het beroepsonderwijs is in onze kennisstad enorm belangrijk. Daar heeft Knigge jarenlang keihard aan gewerkt.”

De Wit geeft wel toe dat het aan de Raad van Toezicht van het ROC Leiden is om te beslissen met welk type bestuurder ze in deze fase van de onderwijsinstelling verder willen. “Ze hebben ons daarover geïnformeerd. Dat is zorgvuldig gegaan.”

Bij het ROC Leiden zijn al jaren problemen. De nieuwbouw drukt als een enorme last op de schouders van de instelling voor beroepsonderwijs. Ook de kwaliteit van het onderwijs is, bij sommige opleidingen, ondermaats. Komende maand komt de onderwijsinspectie weer langs. Dan moet blijken in hoeverre de in gang gezette verbeteringen al resultaat opleveren.

Delen

3 reacties

 1. Aad van der Luit op

  Laat ik voorop stellen dat ik niet alle inhoudelijke zaken ken! Wel heb ik enkele malen het genoegen gehad met Jeroen Knigge te hebben gesproken en heb hem leren kennen als een bevlogen betrokken mens die betrokken was bij de stad Leiden in woord en daad. Waar ik wel vragen bij/over heb: als het al geruime tijd fout was, waar was de raad van toezicht? Hadden die niet eerder moeten ingrijpen? Heeft de raad van toezicht wel voldoende toe gezien toen het contract voor het megalomane gebouw tegen een exorbitante hoge huur werd afgesloten? Gezien de ontwikkelingen, heb ik mijn ernstige twijfels over de deskundigheid van de raad van toezicht Waar hebben ze in vredesnaam op toegezien????

 2. een Leids burger op

  Bevlogen, betrokken of goed met iemand kunnen samenwerken is niet hetzelfde als geschikt zijn voor een bepaalde functie natuurlijk…

  Wethouder De Wit tracht de zaak schijnbaar wit te wassen en roemt Knigge’s kennis van het beroepsonderwijs.
  De heer Knigge is dan ook niet ontslagen omdat hij onvoldoende kennis van het beroepsonderwijs zou hebben gehad maar vanwege het financiële beleid en de schaalvergroting die negatieve consequenties hadden voor de onderwijskwaliteit.

  De Raad van Toezicht zal vermoedelijk wel op de hoogte zijn geweest van alle zaken. Maar het lijkt er op dat ze de heer Knigge enige tijd wilden gunnen om weer orde op
  zaken te stellen. De Raad van Toezicht had eerder kunnen ingrijpen en had, mijns inziens, dat ook moeten doen.

 3. Jeroen is beslist niet verantwoordelijk voor het ontstaan van de financiële puinhoop, de onverantwoordelijke bouwprojecten en de lage onderwijskwaliteit bij het ROC Leiden. Hij werd juist aangesteld om er wat aan te doen. Wel verantwoordelijk zijn zijn voorganger Jacques van Gaal en de toenmalige Raad van Toezicht, die met open ogen contracten hebben getekend die achteraf bezien wurgcontracten waren. Of Knigge de juiste persoon was om het tij te keren weet ik niet. Hij was meer het type van de bevlogen leider die met lange toespraken vol modieuze gemeenplaatsen probeerde zijn mensen te inspireren. Een controller is nodig met veel financieel inzicht. Dat is zijn opvolger Henk de Jong misschien wel, maar deze man heeft geen enkele ervaring in het onderwijs en zo iemand heb je óók nodig. Het was eleganter geweest om Knigge de onderwijskant te laten doen en iemand anders het financiële beleid. Misschien was hij te soft, maar de manier waarop hij eruit is gekieperd heeft hij niet verdiend.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline