Geen vuurwerk in Leidse Hout en Cronesteijn

10

Leiden krijgt twee vuurwerkvrije zones. Er mag rond de jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken in de Leidse Hout en in Polderpark Cronesteijn. De commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Leidse gemeenteraad heeft zich dinsdagavond achter dat voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren geschaard.

Eerdere jaren was er geen meerderheid voor soortgelijke voorstellen. Ook burgemeester Lenferink zag er toen niet veel in, een maatrgel moet immers ook handhaafbaar zijn. Door het aantal vuurwerkvrije zones te beperken tot de twee parken, denkt ook de burgemeester dat het met de handhaving wel moet lukken.

Dit jaar mag er voor het eerst op oudejaarsdag niet al vanaf 10.00 uur ’s morgens vuurwerk worden afgestoken. Pas om 18.00 uur is dat toegestaan. Tot 2.00 uur ’s nachts.

Delen

10 reacties

 1. De burgemeester heeft ook een toezegging gedaan om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen, in de zin dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken als dit overlast geeft voor dieren.

  Een wijziging van de APV biedt voldoende aanknopingspunten om, net als in andere steden het geval is, ook op andere plekken vuurwerk te verbieden, denk aan de omgeving van het dierenasiel, bij de kinderboerderij, in het plantsoen bij de volière, langs de waterkanten, bij wakken enz. Elk jaar worden er wel eenden al of niet opzettelijk opgeblazen omdat ze afkomen op een weggeworpen rotje, omdat ze denken dat het een stuk brood is. Met een duidelijke regel in de APV kunnen mensen elkaar op aanspreken op dit ongewenste gedrag.
  Verdere plekken waar knalvuurwerk verboden zou moeten worden zijn wat ons betreft ook schoolpleinen, ziekenhuizen, verpleeginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

  De burgemeester heeft ook aangegeven dat dit onderdeel is van een landelijke discussie.
  De maatschappelijke kosten van vuurwerk bedragen voor heel Nederland naar schatting 1 miljard euro, is eens berekend. In 2012 kostte de jaarwisseling in Leiden alleen al 100.000 euro, waarbij 46.000 euro schade aan gemeentelijke en 40.000 euro aan particuliere eigendommen. Dit nog los van oog- en handletsel, en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Het illegale vuurwerk is vrijwel niet te handhaven en heeft soms de kracht van dynamiet. Het hoeft niet te verbazen dat het draagvlak voor vuurwerk meer en meer afneemt. Een meerderheid wil een verbod, een kleine minderheid koopt nog vuurwerk en verknalt het letterlijk voor de rest.

  De Partij voor de Dieren is blij met deze eerste stap om vuurwerk in elk geval in 2 parken te verbieden. Dit is een krachtig signaal een een begin van het verder inperken van een relatief korte traditie.
  Het onderwerp staat nu voor het eerst stevig op de agenda van de Leidse gemeenteraad en we gaan er begin 2015 verder over doorpraten.

 2. De partij voor de Dieren .
  Dit gaat jullie nooit lukken Vuurwerk verbod.
  De partij voor de dieren moet zelf vuurwerk kopen het is heel leuk .
  Je mag DIT NIET DAT NIET PS wat dan wel??? ZOUT OP .

 3. Daar kan je nog weleens ongelijk in krijgen jan/ pieter. Ik merk ook in mijn eigen omgeving dat er steeds meer draagvlak komt voor een vuurwerkverbod. Als die maatschappelijke consensus er in de nabije toekomst komt, of nagenoeg komt want 100% voor is een utopie dan is het heel snel gedaan met de vuurwerkverkoop. Ik ben er in ieder geval niet rouwig om als deze ‘traditie’ verdwijnt. Het handhaven van illegaalvuurwerk wordt dan ook een stuk eenvoudiger en we kunnen de zorgkosten ook wel beter besteden dan aan verloren ogen en gehoorbeschadiging van de grotendeels onschuldige omstanders.

 4. een Leids burger op

  Nou, helemaal het vuurwerk verbieden of een forse
  uitbreiding vam zo’n verbod, overal in Leiden, gaat voorlopig vast niet lukken.
  Zeker niet zonder extra toezicht en ordehandhaving.

  Wel zou het in de toekomst misschien zo kunnen worden dat slechts op bepaalde plaatsen vuurwerk afsteken nog is toegestaan. Maar een verbod voor de parken Cronesteijn en Leidse Hout is prima. Stel dat bij droog weer de bomen|het hout door afgestoken vuurwerk in de fik gaat.

  Waar is de Partij voor de Planten (en bomen) eigenlijk? Maar voor de PvdD geldt natuurlijk op de eerste
  plaats: als de diertjes maar geen last hebben van het vuurwerk toch?

 5. Worden die vuurwerkverboden in Leiden wel gehandhaafd, in tegenstelling tot vrijwel de hele rest van het land met vergelijkbare regels? Het lijkt mij niet waarschijnlijk.

 6. mensen er hoeft geen verbod e komen, maar bewustzijn. Dus steek je voor 18:00 vuurwerk af dan oppakken vastzetten tot 3 januari en een boete van 5000 euro. Ongeacht of het een volwassen persoon of een kind is. Mensen die onveilig of illegaal vuurwerk afsteen oppakken en een boete van 10000 euro geven. Dit levert de gemeente wat op en iedereen is af van die onnadenkende mensen die maar doen met vurwerk. Vuurwerk wat lijdt tot mishandelng van een dier of mens door roekelos gedrag oppakken en 15000 euro boete of indien de kosten hoger zijn dit verschil er ook bij betalen. dit heet dan mensen verstand geven door ze te raken in hun geldzak.

 7. @Dennis: je spreekt jezelf tegen. Je zegt geen verbod te willen, maar achtereenvolgens lees ik:

  1. een verbod op het afsteken van vuurwerk vóór 18:00 uur
  2. een verbod op onveilig en illegaal vuurwerk
  3. een verbod op roekeloos gedrag

  Ik ben het grotendeels met je eens (al is een gevangenisstraf van meerdere dagen voor het afsteken van vuurwerk vóór 18:00 uur wel erg zwaar), en zou nog een aantal zaken bepleiten:

  4. een vuurwerkverbod binnen een straal van 500 meter van bejaardentehuizen
  5. een vuurwerkverbod op Haarlemmerstraat (vorig jaar liepen daar ettertjes zwaar – waarschijnlijk dus illegaal – vuurwerk te gooien) en de warenmarkt
  6. een vuurwerkverbod in een straal van 500 meter rondom kinderboerderijen
  7. een vuurwerkverbod op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen
  8. een vuurwerkverbod in alle plantsoenen en parken
  9. een vuurwerkverbod in een straal van 100 meter rond winkelcentra
  10. een vuurwerkverbod direct langs de singels en grachten van Leiden (ook om te voorkomen dat al die rotzooi in het water beland)

  Ik heb van jongsafaan met veel plezier vuurwerk afgestoken, maar zie (en hoor) hoeveel er de laatste jaren misgaat. Daarom steek ik al 2 jaar niets meer af. Zelfs legaal vuurwerk heeft af en toe de kracht van een mortierinslag. Ook als je dat volgens de gebruiksaanwijzing afsteekt, kan het misgaan.

 8. een Leids burger op

  De vuurwerkverbodenlijst van Dick de Vos en Eric vtg, aangevuld met de straffen van Dennis, is zo omvangrijk dat die voorlopig toch niet gehandhaafd kan worden.

  Bovendien verplaatst het vuurwerk afsteken zich dan naar die plaatsen waar het nog nèt wel is toegestaan.

  Wie zo’n omvangrijk vuurwerkverbod nastreeft kan beter doen wat ik in mijn eerdere reactie al aangaf…….
  Dat maakt het bovendien voor iedereen dan duidelijk waar vuurwerk dan nog wel afgestoken mag worden i.p.v. talrijke afzonderlijke "verboden" gebiedjes.

 9. @Een Leids burger: de Partij voor de Dieren is voor een algeheel vuurwerkverbod. Wel zijn we vooralsnog voor een door de gemeente georganiseerd vuurwerk.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline