Werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (Afbeelding: CBS).

Zorgen om allochtone arbeidsparticipatie

De PvdA- en SP-fracties in de Leidse gemeenteraad hebben afzonderlijk vragen gesteld over participatie en discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van de Volkskrant blijkt dat allochtonen in alle Europese landen makkelijker werk vinden dan in Nederland. Beide linkse partijen maken zich hier zorgen over.

De PvdA wil van burgemeester en wethouders weten hoe het staat met de arbeidsdeelname van allochtone Leidenaren en wat er gedaan wordt tegen discriminatie van deze groep op de arbeidsmarkt. Ook willen de sociaal-democraten wat de gemeente doet om de deelname van allochtone Leidenaren te verhogen.

De SP wil dat de gemeente ook de laaggeletterdheid onder allochtonen voortvarend oppakt om zo de arbeidskansen voor allochtone Leidenaren te vergroten.

Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×