Het studentenflatje op de hoek van de Oosterkerkstraat en de Waardgracht staat inmiddels leeg en wordt op korte termijn gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. (Archieffoto: Chris de Waard).

Onwonenden verliezen kort geding: Meelfabriek mag bouwen

Van der Wiel Bouw mag in opdracht van studentenhuisvester DUWO aan de slag met de bouw van 57 appartementen langs de Waardgracht en het Looiersplein. In de twee gebouwen komen in totaal 163 kamers die los zullen worden verhuurd aan studenten. Daaronder komt een parkeergarage. De voorzieningenrechter heeft de bezwaren van wijkvereniging Tussen de Rijnen en een aantal individuele omwonenden van de Meelfabriek vandaag in het ongelijk gesteld.

De buren van de meelfabriek hadden de rechter gevraagd om de omgevingsvergunning te vernietigen. Ze vinden de nieuwbouw te hoog en te massaal en ook zou het parkeren voor omwonenden niet goed geregeld zijn. De nieuwbouw komt deels op een pleintje waar nu nog parkeerplaatsen zijn.

Eerder zei directeur Margot Simons van de Meelfabriek al tegen Sleutelstad dat de nieuwbouw op alle punten voldoet aan de verleende vergunning en aan de zijde van het Looiersplein zelfs lager wordt dan wat mag. Het gebouw langs de Waardgracht wordt weliswaar iets hoger dan wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan, maar de afwijking is minder dan 10%. De gemeente mag in zo’n geval een afwijking goedkeuren en dat is hier gebeurd.

De parkeerplaatsen die op straat vervallen, worden volgens de rechter ruim voldoende gecompenseerd door de garage onder de nieuwbouw open te stellen voor omwonenden. Omdat het in de vergunning van het bouwplan gaat om onzelfstandige woonruimte, mag er worden gerekend met de gemeentelijke parkeernorm voor studentenkamers. Daarom zouden 14 parkeerplaatsen al genoeg zijn. Er komen er in de garage veel meer.

2015-06-16 16.09.44

Dat de nieuwe gebouwen, omwonenden spreken van de ‘Berleidse Muur’ niet in de omgeving zouden passen, wordt door de rechter niet overgenomen. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden heeft het plan eerder goedgekeurd en vindt het prima passen in de industriële omgeving van het grootschalige Meelfabriek complex. Ook in dit advies van de WML kan de rechter zich vinden.

2015-06-19 11.39.44Directeur Margot Simons van De Meelfabriek is blij met de uitspraak. “We hadden er wel op gerekend, maar het is toch altijd even spannend wat de rechter beslist. We gaan nu op volle kracht door. We hebben haast.”  Als eerste wordt binnenkort het leegstaande gebouw gesloopt op de hoek van de Oosterkerkstraat en de Waardgracht. Dan volgt archeologisch onderzoek en kan de bouw starten.

Leiden De Meelfabriek Meelfabriek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×