Nieuw onderzoek naar behoud Joristrap: verbouwing Lakenhal vertraagd

De gemeente Leiden gaat nog een keer onderzoeken of de historische Joristrap in Museum De Lakenhal bij de restauratie en uitbreiding van het museum ongemoeid kan blijven staan. Dat heeft wethouder Robert Strijk in een brief aan de raadscommissie Werk en Middelen laten weten. Het project Lakenhal loopt daardoor vertraging op.

JoristrapIn de eerste bouwplannen zou de trap verplaatst worden. Op die voorgenomen verplaatsing kwam kritiek van verschillende particulieren en het Cuypersgenootschap, een stichting die zich in zet voor het behoud van bouwkundig erfgoed. Daarom legde het college van burgemeester en wethouders de argumenten rond de verplaatsing voor aan een onafhankelijke expert, De Rijksbouwmeester.

Rijksbouwmeester
De Rijksbouwmeester verzoekt om te onderzoeken of de Joristrap kan blijven staan door deze op een lichtere constructie met twee kolommen te plaatsen. Volgens hem blijven de ruimtelijk-functionele nadelen dan beperkt. De Rijksbouwmeester zal een advies uitbrengen aan het college.

Afweging
Het college weegt het advies van de Rijksbouwmeester af met adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, monumentenspecialisten van Erfgoed Leiden, de Welstands- en Monumentencommissie en het architectenteam van De Lakenhal. Vervolgens zal het college een definief besluit nemen over de Joristrap.

Advertentie

Cultuur Leiden Politiek jammermarkt


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×