Veel belangstelling op de publieke tribune voor de ontwikkelingen die de universiteit voorstaat langs de Witte Singel. Niet alleen van de bewoners van de 58 sociale huurwoningen die mogelijk gesloopt moeten worden, maar ook universiteitsbaas Carel Stolker volgde de discussie in de gemeenteraad. (Foto: Chris de Waard).

Universiteit mag verder met campusplannen bij Witte Singel

De Leidse gemeenteraad is in zeer ruime meerderheid akkoord met de verdere planontwikkeling van de Universiteit Leiden voor een ‘Humanities Campus’ op het Witte Singel Doelen-complex. Voor de herontwikkeling van de Faculteit Geesteswetenschappen op dat WSD-complex  trekt de universiteit zo’n 100 miljoen euro uit. Alleen GroenLinks en de éénmansfracties van de Groep Kok en de Partij voor de Dieren stemden uiteindelijk tegen.

Of de 58 sociale huurwoningen van woningbouwcorporatie De Sleutels op het terrein voor de nieuwbouw moeten wijken is nog niet besloten. In de voorkeursvariant van de universiteit is dat weliswaar nodig, maar de afspraak is nu dat alle opties open staan en dat er onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider een participatietraject wordt opgestart tussen universiteit, bewoners van het WSD-complex en De Sleutels.

Eerder waren vooral de SP en GroenLinks kritisch over het voorstel. De SP kon vanavond alsnog instemmen omdat in het te nemen besluit specifiek is opgenomen dat alle opties nog open staan en de variant met sloop alleen de voorkeursvariant is van de universiteit. GroenLinks wilde graag vastleggen dat de woonfunctie hoe dan ook in het gebied behouden moest worden. Toen bleek dat daarvoor geen meerderheid was te vinden in de gemeenteraad zette de partij het om in een wens. Ook die wens kreeg niet voldoende steun, omdat een meerderheid niet op voorhand voorwaarden wil verbinden aan het proces dat nu van start gaat.

Leiden Politiek Science Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×