Een rijtje bomen langs de Kanaalweg is ingepakt met netten. Daarmee moet worden voorkomen dat vogels er gaan nestelen. (Foto's: Chris de Waard).

Ingepakte bomen leveren kunstzinnig plaatje op

Ze worden massaal gefotografeerd. De ingepakte bomen langs de Kanaalweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Hert lijkt wel een kunstwerk, maar de netten om de bomen hebben een heel praktische reden. Ze moeten voorkomen dat vogels een nestje bouwen in de bomen die binnenkort omgezaagd worden.

Het broedseizoen begint rond deze tijd en met nesten mogen de bomen niet omgehaald  worden. De tijdelijke maatregel is nodig omdat de kapvergunning die de gemeente aan zichzelf moet verlenen nog niet is afgegeven.

Het omzagen is nodig omdat de gemeente binnenkort begint met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij het spoor. Dat is nodig voor de verkeersveiligheid omdat de frequentie van het aantal treinen tussen Leiden en Utrecht op termijn wordt verdubbeld.

Omleiding
De werkzaamheden starten begin mei en gaan bijna anderhalf jaar duren. Al die tijd is de Kanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s moeten dan omrijden via de Lammenschansweg en de Burggravenlaan.

 

112 Sleutelstad Leiden spooronderdoorgang


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×