De bewoners van de Robijnhof verhuizen eind dit jaar naar Rijn en Vliet. Daarna komt het complex beschikbaar voor tijdelijke bewoning van onder meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning. (Foto: Libertas Leiden).

Statushouders en studenten in Robijnhof

Woonzorgcentrum Robijnhof van Libertas in het Morskwartier wordt gesloopt. Over een jaar of vijf maakt het bestaande gebouw plaats voor nieuwe senioren- en zorgwoningen. Renovatie is ook onderzocht, maar blijkt te duur. Dat schrijft directeur Ineke van der Zande in een brief aan omwonenden van de Robijnhof.

Pand niet meer geschikt voor zorgvragen

Het zorgcentrum krijgt in toenemende mate te maken met complexere zorgvragen. Mensen blijven langer thuiswonen en gaan pas richting zorgcentrum als het echt nodig is. Die intensieve zorg kan steeds minder goed op een verantwoorde manier worden geleverd in het bestaande gebouw. De bewoners verhuizen daarom eind van het jaar naar Rijn en Vliet aan de Aaltje Noorderwierlaan. De aanleunwoningen in wooncentrum van de Robijnhof worden opgeknapt, zodat ze nog vijf jaar meekunnen.

Tijdelijke bewoning tot sloop

Nadat de bewoners zijn vertrokken duurt het naar verwachting nog een jaar of vijf voordat de nieuwbouwplannen zijn afgerond en en vergunningen rond zijn. Omdat Libertas geen leegstand van het gebouw wil, komen er tijdelijk  zo’n 80 studenten, statushouders en mensen met een lichte zorg- of begeleidingsvraag in het gebouw. De studenten kunnen dan een maatschappelijke bijdrage leveren door het doen van vrijwilligerswerk. Op begane grond komt plek voor maatschappelijke organisaties.

Op 31 mei houdt Libertas een informatiebijeenkomst over de plannen met de Robijnhof.

VVD laakt gebrek aan inspraak

Inmiddels heeft de Leidse VVD-fractie  vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij is niet tegen de plannen van Libertas, maar maakt zich opnieuw boos over het feit dat omwonenden worden geconfronteerd met een besluit waar ze alleen achteraf nog maar iets van kunnen vinden.

Kleur behang

“Een jaar geleden gebeurde iets soortgelijks bij het Maansteenpad, ook in de Mors, toen daar de gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening kwam”, zegt VVD-duoraadslid Maarten Dirkse. “Er was geen inspraak vooraf. Bewoners mochten alleen meebeslissen over de kleur van het behang. Dat moest anders vonden wij, en met ons bijna de gehele raad.” Dat laatste bleek toen de door de VVD ingediende motie ‘Inspraak, ook als het moeilijk is’ met brede steun werd aangenomen.

“Nadat onze motie was aangenomen, waren we niet bedacht op een herhaling van zo’n gebrek aan inspraak”, zegt Dirkse. “Maar toch is de buurt is wederom voor een voldongen feit gesteld. En wederom was er geen inspraak voorafgaand aan het besluit. Wij kunnen ons volstrekt niet vinden in deze gang van zaken.

Soortgelijke projecten?

De partij wil nu van het stadsbestuur weten of het college het Robijnhofproject van Libertas al kende en waarom de buurt pas is geïnformeerd toen de vergunning al verleend. Ook vraagt de VVD zich af of het college misschien met soortgelijke initiatieven elders in de stad bezig is, waarvan de gemeenteraad en de buurten die het betreft niet op de hoogte zijn.

Betrek omwonenden

Dirkse roept het college op om, net als eerder dit jaar gebeurde bij de negen plekken waar de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheid om tijdelijke woningen te realiseren, ook bij nieuwe plekken die in beeld komen bewonersavonden te organiseren. “Juist omdat omwonenden toen in een heel vroeg stadium werden betrokken bij de plannenmakerij hebben veel betrokkenen dat proces immers als positief ervaren.”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×