De herinrichting van de Hooigracht is aanstaande. Nu al wordt er gewerkt aan het kruispunt bij het Levendaal en de Sint Jorissteeg. (Foto: Chris de Waard).

Wethouder: 30 km op Hooigracht gepasseerd station

Wijkvereniging Pancras-West kan fluiten naar een 30 kilometerzone op de Hooigracht. Dat schrijft wethouder Strijk van verkeer in antwoord op dat verzoek van voorzitter Van Meijgaarden van de wijkvereniging. “Beleidsmatig is dit onderwerp zoals bekend een gepasseerd station,” meldt Strijk.

De Hooigracht is in de gemeentelijke¬†Mobiliteitsnota opgenomen als wijkontsluitingsweg. Daar hoort volgens de wethouder een snelheidslimiet van 50 km/u bij. Wel worden er bij de herinrichting van de weg maatregelen genomen om de snelheid te beperken. “Te denken valt aan nuances in een iets smaller rijbaanprofiel, het type verharding bij oversteekplaatsen, midden-geleiding en drempels enzovoorts.” Strijk denkt dat daardoor de gemiddelde snelheid op de Hooigracht in praktijk zo’n 40 km/u zal zijn.

Een echte afwaardering tot een 30 km/u zone is volgens de gemeente niet mogelijk, omdat er teveel verkeer rijdt en ook na de herinrichting zal blijven rijden. Zo’n lage snelheid afdwingen vergt veel ingrijpende maatregelen die niet passen bij de ontsluitende functie die de Hooigracht heeft en houdt. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk blijven dat¬†vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Alleen al daardoor kan de rijbaan niet genoeg worden versmald.

Van Meijgaarden legt zich er niet zomaar bij neer: “Stations worden politiek maar al te vaak niet blijvend gepasseerd. Hoe vaak wordt een genomen besluit niet teruggedraaid, omdat er nieuwe inzichten zijn of de politieke kleur van een college is gewijzigd?”

De wijkvereniging denkt dat een inrichting van de Hooigracht met plateaus op de kruispunten en vluchtheuvels bij oversteekplaatsen de snelheid zodanig zal remmen dat in de praktijk 30 km de regel zal zijn.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×