De Leidse raad stelde gisteravond het plan Voetbal Vitaal vast. (Foto: Chris de Waard).

Leidse voetbalclubs sneller vitaal

De negen Leidse voetbalclubs die velden en accommodaties huren van de gemeente Leiden moeten een jaar eerder dan sportwethouder Dirkse de gemeenteraad had voorgesteld, voldoen aan de criteria die de gemeente hen gaat opleggen. Een wijzigingsvoorstel met die strekking dat gisteravond werd ingediend door D66-raadslid Aad van der Luit werd aangenomen. Het kreeg steun van mede-indieners GroenLinks en VVD en ook Leefbaar Leiden steunde het voorstel.

Chris de Waard in gesprek met D66-raadslid Aad van der Luit over Voetbal Vitaal.

De voetbalclubs moeten volgend jaar zomer voldoen aan drie criteria die de Leidse gemeenteraad gisteren heeft vastgesteld. Een vitale club heeft voldoende jeugdelftallen, telt minimaal 450 spelende leden en mag geen schulden aan de gemeente hebben, tenzij daar afspraken over zijn die worden nagekomen.

Omdat de gemeente als verhuurder van de velden een opzegtermijn in acht moet nemen van een jaar, vreesde Van der Luit dat clubs met schulden nog een jaar extra van de velden gebruik zouden kunnen maken. Immers, als pas volgend jaar wordt vastgesteld dat financiële afspraken worden geschonden, kan de gemeente pas dan de huur opzeggen.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over Voetbal Vitaal.

In het aangenomen D66-voorstel wordt dat meetmoment een jaar naar voren gehaald. Clubs die op 1 juli dit jaar hun afspraken niet nakomen, krijgen direct al te maken met huuropzegging, zodat ze per 1 juli 2018 geen gebruik meer kunnen maken van gemeentelijke velden en accommodaties.

Leiden Politiek Sport Voetbal Vitaal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×