Sportwethouder Dirkse blijft aandringen op verdere fusies binnen het Leidse voetbal. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente blijft aansturen op voetbalfusies

Hoewel het project Voetbal Vitaal eind vorig jaar is afgerond, zijn er nog steeds vier Leidse clubs die volgens sportwethouder Dirkse niet voldoen aan alle drie de criteria die de gemeenteraad eerder vaststelde. Dat zijn FC Boshuizen, Leidsche Boys, Lugdunum en Roodenburg. Die clubs zouden in zijn ogen moeten fuseren of zich moeten aansluiten bij een van de bestaande clubs die wel vitaal zijn.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Dirkse (sport) over de stand van zaken rond Voetbal Vitaal.

Volgens de criteria die de Leidse raad in 2017 vaststelde, moesten alle voetbalclubs per 1 juli 2018 minimaal 450 spelende leden hebben, minimaal 1 jeugdteam in elke leeftijdscategorie en ook mochten ze geen schulden bij de gemeente hebben, tenzij ze een afbetalingsregeling hadden waar ze zich aan hielden.

Alleen dat laatste criterium gebruikt de gemeente als stok achter de deur. Wie niet betaalt, verliest het recht om velden van de gemeente te huren. Sportwethouder Dirkse denkt echter wel nog steeds dat de andere criteria minstens zo belangrijk zijn: “Ook de KNVB stelt dat je bij minder dan 450 leden geen toekomstbestendige club hebt.”

F.C. Boshuizen
Voor FC Boshuizen geldt dat de club weliswaar niet voldoet aan twee van de drie criteria. Er zijn te weinig leden en ook geen jeugdteams in alle categorie├źn. Maar omdat de gemeente Leiden het hoofdveld van Boshuizen nodig heeft voor de bouw van het nieuwe Indoor Sportcentrum, krijgt die club als tegemoetkoming toch een nieuwe plek aan de Boshuizerkade. Overigens werkt de club wel aan de toekomst en heeft inmiddels enkele jeugdteams die er vorig seizoen nog niet waren.

V.V. Leidsche Boys
De laatste voetbalclub op Sportpark de Vliet moet op termijn verhuizen, omdat er bij De Vliet in de toekomst niet meer wordt gevoetbald. Leidsche Boys heeft geen schulden bij de gemeente, maar voldoet niet aan de andere criteria en krijgt daarom over enkele jaren geen veldruimte meer. Volgens wethouder Dirkse zijn er gesprekken gaande met Boshuizen. Hij vindt dat positief en hoopt op een nieuwe sterke club aan de Boshuizerkade die zou kunnen ontstaan uit een fusie tussen Boshuizen en Leidsche boys. Afdwingen gaart hij dat vooralsnog echter niet.

L.V.V. Lugdunum
Ook Lugdunum behoort tot de clubs die niet aan alle criteria voldoen. De club heeft tegenwoordig voldoende spelende leden en vanaf komend seizoen ook weer in elke leeftijd een jeugdteam. Voor de schuld aan de gemeente is een regeling getroffen, maar die is enige tijd niet nagekomen. Inmiddels betaalt de club wel weer volgens afspraak.

V.V. Roodenburg
In Sportpark Noord speelt Roodenburg als enige club. Er zijn wel jeugdleden, maar in totaal heeft de club niet voldoende betalende leden. Er zijn schulden bij de gemeente, maar er is een regeling die tot nu toe wordt nagekomen, zij het met moeite. Toch zou Dirkse graag zijn dat Lugdunum en Roodenburg de handen ineen zouden slaan, maar daarvoor lijkt bij geen van de clubs veel enthousiasme.

Eerder leidde de druk die de gemeente opvoerde met het project Voetbal Vitaal tot de opheffing van GOL Sport en de fusie van F.C. Rijnland en V.V. Leiden tot Sporting Leiden. Eerder legde ook de Groene Hart Combinatie (GHC) het loodje. Het faillissement van die club werd recent afgerond.

Leiden Politiek Sport Voetbal Vitaal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×