Parkeerbonnen in Leiden zijn jaren onbevoegd uitgeschreven.

Gemeente schrijft al jaren ongeldige parkeerboetes uit

Iedereen die na 1 januari 2015 een parkeerboete heeft ontvangen, had die waarschijnlijk niet hoeven te betalen. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in een zaak die een bioscoopbezoeker voerde tegen de gemeente Leiden. De man kreeg in februari 2015 een bon en vocht deze aan. Bij de gemeente en de rechtbank tevergeefs, maar in toen hij in hoger beroep ging, kreeg hij bij het gerechtshof wel gehoor. Dat meldt de website Verkeersboete.nl. De site helpt mensen bij het maken van bezwaar.

Tijdens de rechtzaak die de bioscoopganger voerde, bleek dat de functie van de gemandateerde heffingsambtenaar door de gemeente Leiden per 1 januari 2015 was wegbezuinigd. Het aanwijzen van een nieuwe bevoegde ambtenaar was weliswaar in gang gezet, maar werd uiteindelijk niet met een collegebesluit bekrachtigd. Dat had wel gemoeten.

Het gevolg is dat alle naheffingsaanslagen die de gemeente Leiden sindsdien heeft opgelegd aan parkeerbelasting onbevoegd zijn uitgeschreven. Ze zijn daarom allemaal niet rechtsgeldig. Alleen wie de afgelopen zes weken is bekeurd kan zijn of haar geld terugvragen. Zo lang is de bezwaartermijn.

De VVD Leiden heeft het college inmiddels om opheldering gevraagd en wil ondanks het reces zo snel mogelijk antwoord van parkeerwethouder Strijk.

VVD-raadsleden Dorien Verbree en Frederik Zevenbergen zijn bovendien alles behalve ‘amused’ dat ze het nieuws in de krant moesten lezen: “Wanneer was het college voornemens om de raad hierover te informeren,” zo vragen de liberalen zich af.

De rechtzaak sleept al enige tijd voort en het stadsbestuur moet al veel langer op de hoogte zijn geweest van de kwestie. Des te vreemder is het dat de ontbrekende aanwijzing nog steeds niet door het college is bekrachtigd en dat boetes dus nog steeds zonder geldig mandaat worden opgelegd. Dat stelt jurist Nick Voorbach van de website verkeersboete.nl in het Leidsch Dagblad.

De VVD Leiden wil ook weten hoe hoog de rekening voor de gemeente kan oplopen als iedereen die de afgelopen 2,5 jaar een parkeerbon heeft betaald dit geld gaat terugvorderen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×