Wijkvereniging stapt uit evenementenoverleg met gemeente Leiden

14

Het bestuur van Buurtvereniging Maredorp-de Camp is even helemaal klaar met de gemeente Leiden en schort de gesprekken over evenementen . “‘De Kaasmarkt mag geen evenementen afvoerputje worden,” zegt voorzitter Arthur Elias.

De buurtvereniging is uiterst teleurgesteld in de gemeente en gaat daarom niet naar het eerste overleg over zogenaamde ‘Locatieprofielen’ voor toekomstige evenementen die in Leiden gehouden worden.

“Een eerste overleg zou op maandag 23 oktober gehouden worden,” meldt Elias. “Over de locatie Apothekersdijk/Boommarkt. Maar de gemeente heeft nu tot tweemaal toe vastgestelde regels en eerder gemaakte afspraken over evenementen op de Kaasmarkt geschonden, dus we zien niets meer in dit overleg.”

Ondanks de toezegging dat Leiden Culinair een incidenteel evenement zou zijn, heeft de gemeente op 2 oktober een vergunning afgegeven om op de Kaasmarkt een groot dance event te organiseren in de hoogste geluidscategorie 3. “Zelfs een dringend verzoek aan de burgemeester en uiteindelijk ook aan de organisator van dit evenement om in ieder geval de geluidscategorie te verlagen naar 2a mocht niet baten,” zegt een verbolgen Elias.

“Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal omwonenden tijdens het evenement hun huis heeft moeten verlaten. De door de gemeente aan deze personen toegezegde hotelbon van honderd euro bleek voor velen niet toereikend. Hotels in die categorie waren rond Leidens Ontzet namelijk al overvol.”

Omwonenden die hun huis niet hebben of konden verlaten, hebben volgens Elias extreme overlast van de harde muziek ondervonden. “Bovendien hadden zij in hun huis te maken met ruiten die trilden in de sponningen en trillend en rinkelend glaswerk.”

Het stoort de buurtvereniging ook dat de vergunningen voor zowel Leiden Culinair als voor Dak Af Jûh in zo’n laat stadium zijn afgegeven dat eventuele rechterlijke stappen om het evenement te voorkomen niet meer mogelijk waren. De vereniging heeft samen met wijkvereniging Pancras-West toch een bezwaarschriftprocedure gestart tegen de voor 2 oktober afgegeven vergunning om soortgelijke evenementen op de Kaasmarkt in de toekomst te voorkomen.

De buurtvereniging wil pas weer met de gemeente overleggen over het evenementenbeleid als wordt toegezegd dat gemaakte afspraken in de toekomst worden nagekomen, aldus Elias.

Delen

14 reacties

 1. Greetje van Gruting op

  Misschien moeten we het 3 october feest weer laten worden wat het zou moeten zijn. een feest voor Leidenaren en geen evenement voor het hele land.
  Ik merk dat het geluidsniveau steeds het vorige jaar overstijgt. De hoeveelheid mensen zijn haast niet te meer te managen voor veiligheidsdienaren. Dat brengt dan weer inderhaast georganiseerde en gesubsidieerde feesten op gang om de zaken te spreiden.
  Misschien is dit het moment waarop de wal het schip keert.
  Laat het weer een feestje zijn.

  • René Dentener op

   “Misschien moeten we het 3 october feest weer laten worden wat het zou moeten zijn. een feest voor Leidenaren en geen evenement voor het hele land.”

   Niet specifiek over het 3 Octoberfeest, maar wel algemeen over het evenementenbeleid heeft de gemeente al eens in december 2011 een vragenlijst voorgelegd aan LeidenPanel. Toen vond driekwart van de 483 respondenten, dat v.w.b. de inhoudelijke invulling van evenementen in Leiden deze zich zowel op Leidenaren als mensen van buiten Leiden moeten richten.(zie: https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Evenementenbeleid/Rapportage_LeidenPanel_evenementenbeleid_def.pdf ) Het zou interessant zijn om dat weer eens opnieuw te gaan peilen (en graag ook onder een grotere groep respondenten), gezien de door mevrouw Van Gruting aangegeven en gevoelde druk bij het ‘crowdmanagement’ van grote evenementen in Leiden zoals het 3 Octoberfeest. In de enquête uit december 2011 werd overigens al door een deel van de deelnemers vermeld, dat er meer spreiding van evenementen over de stad zou kunnen plaatsvinden. En ook gedurende het jaar, omdat er veel evenementen in de zomermaanden zijn gepland.

 2. Petra Hoogeveen op

  Niet te geloven, maar ik ben het dit keer eens met de VVD er Greetje Gruting!!

 3. Ik dacht dat het geluidsniveau al een aantal jaren geleden consequent was teruggebracht. Ik vind dat daar geen uitzonderingen op gemaakt ogen worden. 3 October moet dus niet een soort (commercieel) evenet a la Dance Valley gaan worden. Daar leent de oude Leidse binnenstad zich ook totaal niet voor!

 4. maarten kersten op

  @ Greetje Gruting en Petra Hoogeveen: met beiden volledig eens ! En de buurtvereniging is dus niet de eerste die vanwege door B&W geschonden vertrouwen en niet nagekomen afspraken uit een gemeentelijk overleg stappen… Onlangs zijn om diezelfde redenen ook de drie Leidse huurdersorganisaties uit het gemeentelijk overleg over de sociale huur, het zgn. bestuurlijk Leids Platform Wonen, alsook het ambtelijke LPW, gestapt. Daar betreft het een plan om 56 woningen op het Doeleneiland (Doelensteeg e.d.) te onteigenen en slopen, tegen de uitdrukkelijke wens van de corporatie De Sleutels, de huurders en de huurdersorganisaties, zelfs tegen de wettelijke instemmingsplicht van de huurders in.. Maar sindsdien is de gemeente nog steeds niet gaan “bewegen”. Maar de rechter gaat daar nog over oordelen. Dat onbetrouwbare gedrag zal de collegepartijen, die dit doordrukten, wel stemmen kosten bij de komende verkiezingen…Het centrale verkiezingsthema kan dan “Vertrouwen en afspraken”worden. Zeker ook na de affaire rond het, tegen alle afspraken in, tóch toestaan van meer horecazaken in de daarvóór door Strijk beschermde gebieden, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Rijn…

  • Nog een staaltje van onbetrouwbaarheid en arrogantie van deze B&W en de raads- coalitie van VVD66, SPvdA: inpassing van Rijnlandroute. Vijf jaar beloven, afspraken met participerende burgers maken, aan het lijntje houden en vervolgens niets weten te realiseren. De kluit belazeren heet dat.
   Ziet u het patroon? Dan weet u wat u moet doen in het stemhokje op 21 maart 2018.

 5. Ik ben het eens met de meeste reacties hierboven. Al vrij lang is het Leidse idee van gezelligheid zo vaak en zo veel mogelijk donderend lawaai en mateloos geslemp. Bonkend bulderende geluidsinstallaties, dronken, pissende en agressieve zuipers en andere beschamende uitingen, zie hier Leiden nu. Het college vindt het prachtig en wil nog meer horeca, nog meer gezuip, nog meer lawaai. Maar ja, de meerderheid van de bevolking krijgt het gemeentebestuur en het beleid die ze verdient. Valt er nog wel iets te kiezen op dit punt? Zijn er nog raadsfracties die zich durven te keren tegen het beleid van Leiden als stad van lawaai en gezuip?

 6. Het kan ook geveel zijn merk dat hier met het huygpark ook summerjam ter land terzee beschonken studenten meeting en nog wat evenementen dan ook nog prive feesten van div buurtbewoners die zich status aangemeten hebben van mijn kind kan zingen dus moet iedereen dat horen

 7. Jacqueline Mos op

  Merk ik hier een kentering? Dat zou goed nieuws zijn. Wij proberen al jaren te zeggen dat de geluidsnivo’s bij evenementen in de binnenstad naar beneden moet. Onze mooie historische binnenstad is daarvoor niet geschikt. Zelfs niet op 3 oktober maar meestal worden mensen erg boos als je iets over 3 okt zegt. Wij ontvluchten al jaren ons huis op 3 oktober omdat hier alles staat te schudden. Join the club Arthur. En dan hebben we ook nog Koningsdag, Lakenfeesten, Leiden Marathon, Woodstock op het water, kerstmarkt. Etc etc. Er zijn best leuke evenementen bij maar veel ervan krijgen gek genoeg toestemming voor hoogste categorie qua geluidsnivo wat gewoon niet nodig is.
  Fijn dat de VVD dat nu ook vind!
  Misschien stem ik wel op ze bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen als ze dit volhouden.

 8. Dank voor alle ondersteuning. Maredorp waardeert dat. Wij zijn vanzelfsprekend niet tegen de viering van 3 oktober. Maar dat moet wel op een manier, waarvan alle bewoners van Leiden kunnen genieten. Het is te gek voor woorden dat bewoners van de binnenstad gedwongen worden, al dan niet voorzien van een door de gemeente verstrekte hotelbon, hun huis moeten verlaten tijdens het 2/3 oktober feest.

 9. maarten kersten op

  zeker ! Maar het gaat hierboven niet alleen over de steun van een enkele partij, de decibellen, de manier van feestvieren en de al dan niet royaal vertsrekte hotelbonnen en parkeervouchers voor overvolle parkeergarages. Het gaat hier vooral om afspraken, de onbetrouwbaarheid van het bestuur en het vertrouwen van de burger in dat bestuur dat hersteld moet worden… Laat de gemeente nu maar eens met het toegeven van fouten, excuses en een handreiking komen…!

 10. Jantje van Leiden op

  Jammer dat er volgend jaar geen Stadspartij meer is bij de verkiezingen. De studentenpartij D66 terroriseerd de stad, valt mensen lastig bij het station en deelt hier de lakens uit. De Lakenstad moet eens goed nadenken hoe ze bestuurd wil worden. Misschien vinden Petra en Greetje elkaar in een nieuwe opzet.

  • Ja, dat is echt een basis voor Leidse politiek: afkeer van 3 oktober in de huidige opzet. Doet me denken aan een gepeupelpartijtje met als basis kroegen langer open en als lijsttrekker een zuipende kroegbaas.
   Toch raar dat zo’n VVD-vrouw zich tegen 3 october keert, want haar partij is immers altijd tegen welke beperking dan ook van activiteiten van horecaffers en andere ondernemers. Tenzij je als neoliberaal in een grachtenpand in de binnenstad woont en vooral denkt aan de waarde van je stadspaleisje?

  • Goed klimaat, goed onderwijs, goed werk, goed draaikontensinds1966.
   Helaas zullen het zich suf lenende studentenkorp en de stadse yuppies met hun vieze 2e hands Saabs en Volvo’s Dirkse66 weer in het pluche helpen.
   De PvdA salonsocialisten en stedelijke regenten zullen in al hun arrogantie en minachting voor het stadsvolk hun historische basis langzaam zien verdwijnen in de marginaliteit van dit tijdsgewricht. Exit!
   Een sterke lokale partij in zowel college als Raad zou geen kwaad kunnen.
   En zoals reeds eerder gemeld. Er is gelukkig nog een onafhankelijke opererende rechtelijke macht om de arrogantie van de macht aan de kaak te stellen en te corrigeren daar waar nodig.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline