Het feest Dak Af Jûh op 2 oktober was voor buurtvereniging Maredorp-de Camp de druppel die de emmer deed overlopen. Overleg over evenementen tussen wijk en gemeente is daarom opgeschort.

Wijkvereniging stapt uit evenementenoverleg met gemeente Leiden

Het bestuur van Buurtvereniging Maredorp-de Camp is even helemaal klaar met de gemeente Leiden en schort de gesprekken over evenementen . “‘De Kaasmarkt mag geen evenementen afvoerputje worden,” zegt voorzitter Arthur Elias.

De buurtvereniging is uiterst teleurgesteld in de gemeente en gaat daarom niet naar het eerste overleg over zogenaamde ‘Locatieprofielen’ voor toekomstige evenementen die in Leiden gehouden worden.

“Een eerste overleg zou op maandag 23 oktober gehouden worden,” meldt Elias. “Over de locatie Apothekersdijk/Boommarkt. Maar de gemeente heeft nu tot tweemaal toe vastgestelde regels en eerder gemaakte afspraken over evenementen op de Kaasmarkt geschonden, dus we zien niets meer in dit overleg.”

Ondanks de toezegging dat Leiden Culinair een incidenteel evenement zou zijn, heeft de gemeente op 2 oktober een vergunning afgegeven om op de Kaasmarkt een groot dance event te organiseren in de hoogste geluidscategorie 3. “Zelfs een dringend verzoek aan de burgemeester en uiteindelijk ook aan de organisator van dit evenement om in ieder geval de geluidscategorie te verlagen naar 2a mocht niet baten,” zegt een verbolgen Elias.

“Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal omwonenden tijdens het evenement hun huis heeft moeten verlaten. De door de gemeente aan deze personen toegezegde hotelbon van honderd euro bleek voor velen niet toereikend. Hotels in die categorie waren rond Leidens Ontzet namelijk al overvol.”

Omwonenden die hun huis niet hebben of konden verlaten, hebben volgens Elias extreme overlast van de harde muziek ondervonden. “Bovendien hadden zij in hun huis te maken met ruiten die trilden in de sponningen en trillend en rinkelend glaswerk.”

Het stoort de buurtvereniging ook dat de vergunningen voor zowel Leiden Culinair als voor Dak Af Jûh in zo’n laat stadium zijn afgegeven dat eventuele rechterlijke stappen om het evenement te voorkomen niet meer mogelijk waren. De vereniging heeft samen met wijkvereniging Pancras-West toch een bezwaarschriftprocedure gestart tegen de voor 2 oktober afgegeven vergunning om soortgelijke evenementen op de Kaasmarkt in de toekomst te voorkomen.

De buurtvereniging wil pas weer met de gemeente overleggen over het evenementenbeleid als wordt toegezegd dat gemaakte afspraken in de toekomst worden nagekomen, aldus Elias.

Leiden Maatschappij Politiek dakjuh


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×