Donderdagavond wordt in de Eendenkooi een informatiebijeenkomst gehouden over de voorzieningen in Zoeterwoude-Rijndijk. (Foto: bureau DTNP).

Voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk toegelicht op informatie-avond

Op 16 november organiseert de gemeente Zoeterwoude een informatie- en inspraakavond over de concept-gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk. De concept-gebiedsvisie is in samenwerking met bewoners, ondernemers/winkeliers en vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen tot stand gekomen.

De afgelopen tijd zijn er gesprekken en bijeenkomsten met de belanghebbenden geweest. Een van de bijeenkomsten was de discussieavond in de Goede Herderkerk op 4 september 2017. daar zijn door de gemeente tal van ideeën, wensen en inzichten verzameld. deze zijn gebruikt bij het opstellen van de visie.

De gebiedsvisie geeft inzicht in welke publieksgerichte voorzieningen in Zoeterwoude-Rijndijk in de nabije en wat verdere toekomst gewenst en haalbaar zijn en op welke locaties de voorzieningen het beste gesitueerd kunnen worden. Ook wordt in de gebiedsvisie beschreven hoe dat bereikt kan worden.

De gebiedsvisie geeft een beeld van de toekomst van de voorzieningen in Zoeterwoude-Rijndijk. Na vaststelling zal de gemeente Zoeterwoude op basis van het stuk een concreet uitvoeringsprogramma opstellen en wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt in concrete plannen.

Tijdens de bijeenkomst op 16 november geeft bureau DTNP, de adviseur voor de gebiedsvisie, een presentatie waarin de concept Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk wordt toegelicht. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan bureau DTNP en de aanwezige medewerkers van de gemeente.

De concept Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk ligt ter inzage van 3 november tot 15 december 2017. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie sturen naar gemeente Zoeterwoude, postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude of per e-mail: gemeente@zoeterwoude.nl. Ook is het mogelijk om een mondelinge inspraakreactie te geven. daarvoor kan een afspraak gemaakt worden via 071-5806300. Ook tijdens de informatiebijeenkomst in de eendenkooi kan een mondelinge inspraakreactie worden gegeven.

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording en op 14 december wordt de concept gebiedsvisie gepresenteerd en besproken in het Open Huis. Hier is nog gelegenheid tot inspreken. Op 1 februari 2018 staat de behandeling en besluitvorming van de gebiedsvisie en de Nota van Beantwoording door de Raad gepland.

De bijeenkomst in de Eendenkooi wordt gehouden op 16 november van 20.00 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

De conceptvisie is hier te raadplegen: Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk CONCEPT 1-11-2017 webversie

 

Maatschappij Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×