VVD-raadslid André in ‘t Veen uit Voorschoten (links op de foto) is lovend over de manier waarop Voorschoten het aantal mensen met een uitdrukking weet terug te dringen. (Foto: Chris de Waard).

VVD: Steeds minder werklozen in Voorschoten

Voorschoten sluit 2017 af met een te verwaarlozen tekort van 3.000 euro op het budget voor bijstandsuitkeringen. “De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om meer mensen met een uitkering aan een baan te krijgen. Mede dankzij deze succesvolle aanpak scoort Voorschoten beter dan omliggende gemeenten,” zegt het Voorschotense VVD-raadslid André in ’t Veen die daarvoor graag een pluim uitdeelt aan Wethouder Mol van Sociale Zaken en de rest van het college.

In ’t Veen: “Het college is al in 2015 gestart met een arbeidsmarktoffensief en we zien dat het succesvol is. Er zijn grote besparingen bereikt op de uitgaven en het tekort is teruggebracht tot een verwaarloosbaar bedrag van iets meer dan 3.000 euro. En dat terwijl we een paar jaar geleden nog een tekort hadden van 800.000 euro.”

Volgens In ’t Veen is niet alleen de aantrekkende economie debet aan het succesvolle programma. “Natuurlijk zijn we ook afhankelijk van de economie, maar het lukt ons ook steeds beter om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te krijgen.”

André in ‘t Veen: “Ook volgend jaar moeten we weer alles op alles zetten om het aantal bijstandsgerechtigden te laten dalen. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen waardoor niemand aan de kant blijft staan. Daarmee wordt voorkomen dat men in een isolement komt en dat men niet het gevoel krijgt buiten de maatschappij komen te staan. Dat is echt de eerste prioriteit, want het blijkt dat eenzaamheid ook in Voorschoten te veel voorkomt.

Statushouders

Speciale aandacht wil de VVD volgend jaar voor het aan het werk krijgen van statushouders die nu een uitkering krijgen. “Ook hen willen we natuurlijk zo snel mogelijk aan het werk krijgen. Een baan is dé garantie voor succesvol meedoen in onze samenleving.”

Aantrekken nieuwe ondernemers

De VVD-fractie Voorschoten vindt dat de werkgelegenheid verder moet worden bevorderd door het aantrekken van nieuwe ondernemers in Voorschoten. “Goede werkgelegenheid vergroot bovendien samen met goede scholen, fijn wonen en winkelen de aantrekkelijkheid om zich te vestigen in Voorschoten.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×