Voorschoten zet Klijnsmagelden in voor kinderen uit minimagezinnen

Gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar en een minimuminkomen kunnen deze maand in Voorschoten via de Stichting Leergeld Voorschoten aanspraak maken op een bijdrage uit de zogenaamde Klijnsmagelden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Er is 40.000 euro beschikbaar gesteld.

Wethouder Nanning Mol noemt het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen: “Maar gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak te weinig geld om voor hun kinderen bijvoorbeeld de juiste schoolspullen, een fiets of de contributie voor een sportvereniging te betalen. Leergeld Voorschoten kan deze kinderen heel goed helpen, door ondersteuning in natura te bieden. Daarom stellen wij dit jaar nog 40.000 euro vanuit de daarvoor bestemde Klijnsmagelden beschikbaar aan Leergeld Voorschoten. Zo kunnen we samen kinderen uit arme gezinnen dat extra zetje geven om goed mee te kunnen doen.”

Het CDA reageert ook op het besluit van het college: “We zijn blij met het besluit om het geld beschikbaar te stellen aan Leergeld Voorschoten,” zegt commissielid Helga Dulfer: “We vinden het belangrijk dat iedereen in Voorschoten kan meedoen in de samenleving, dat geldt met name voor jonge kinderen. Het niet kunnen meedoen zorgt niet zelden voor een gevoel van uitsluiting. Dit vergroot vervolgens weer de kans op isolement en maatschappelijke ongelijkheid.”

Extra ondersteuning voor Voorschotense gezinnen
Naar aanleiding van gesprekken tijdens de Sociale Conferentie, in de samenleving en in de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor deze doelen 40.000 euro ter beschikking te stellen aan Leergeld Voorschoten. Het bedrag is afkomstig uit de zogeheten Klijnsmagelden, budget dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen.

Leergeld Voorschoten
Leergeld Voorschoten heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Voorschoten biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. De beschikbaar gestelde middelen worden zo veel als mogelijk bij lokale Voorschotense organisaties besteed.

Wie wil weten wat Leergeld Voorschoten kan betekenen, kan via info@leergeld-voorschoten.nl meer informatie aanvragen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×