De Zoeterwoudse gemeenteraad verkoos vanavond met een kleine meerderheid Unity boven Sleutelstad als lokale omroep. Het besluit valt later in Hilversum waar het Commissariaat voor de Media zetelt.

Nipte raadsmeerderheid in Zoeterwoude kiest Unity boven Sleutelstad

Met de in totaal zeven stemmen van VVD, CDA en de 1-persoonsfractie Seniorenbelangen Zoeterwoude van Thea van der Kooi heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude zojuist in meerderheid besloten om aan het Commissariaat voor de Media in Hilversum een voorkeur uit te spreken voor Unity boven Sleutelstad als hun lokale omroep. De VVD Zoeterwoude diende een amendement in om een voorkeur uit te spreken voor Unity als lokale omroep. De vijf aanwezige raadsleden van Progressief Zoeterwoude stemden tegen, een PZ-raadslid was wegens ziekte afwezig.

De discussie viel de raadsleden erg zwaar. Met name het CDA Zoeterwoude bleef tot het laatste moment worstelen met de vraag of er sowieso wel gekozen zou moeten worden. Het collegevoorstel was geen voorkeur uitspreken en daar voelde het CDA zich wel goed bij. “Maar u voert de druk zo op dat we haast gedwongen worden om toch te kiezen,” verwoordde fractievoorzitter Arjan Bakx de gevoelens van zijn fractie.

Belangrijkste reden voor het CDA om voor Unity te kiezen was gelegen in het feit dat voor Sleutelstad kiezen gelijk zou staan aan het opzeggen van het vertrouwen in Unity. “En daar hebben we geen reden voor,” aldus Bakx.

Progressief Zoeterwoude had liever Sleutelstad als omroep voor de komende vijf jaar gezien. De partij kwam met een zeer uitgebreide motivatie voor die keuze. Onder meer de invulling van de ‘waakhond-functie’ die lokale media vervullen was bij Sleutelstad in betere handen zo denkt die partij.

PZ had een eigen amendement in willen dienen waarin de raad werd opgeroepen om voor Sleutelstad te kiezen. Toen op het laatste moment bleek dat het CDA toch ging kiezen trok PZ het amendement in. Samen met coalitiepartner CDA niet kiezen had dan voor PZ een second-best uitkomst van de discussie kunnen zijn. Het bleek te laat, het CDA koos uiteindelijk toch.

Wat er nu gaat gebeuren is overigens onduidelijk. Leiden koos twee weken geleden unaniem voor Sleutelstad. Voorschoten en Zoeterwoude met een kleine meerderheid voor Unity. Oegstgeest gaart volgende week waarschijnlijk geen voorkeur uitspreken. Met die verdeelde adviezen moet het Commissariaat voor de Media de komende tijd aan de slag om te bepalen hoe de lokale omroepwereld in de Leidse regio eruit gaat zien. In theorie is splitsing van het uitzendgebied daarbij een optie.


Robbert Beurse sprak met fractievoorzitters Ruud Bouter (PZ), Mathieu Paardekooper (VVD) en Arjan Bakx (CDA) over hun keuze.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×