Er wordt druk gewerkt aan het opknappen van het dak van de te slopen sporthal.

CDA Leiden stomverbaasd over dure opknapbeurt 3 Octoberhal

Het CDA snapt niet dat de gemeente Leiden het dak van de 3 Octoberhal voor 130.000 euro laat opknappen. Immers, de hal staat op de nominatie om gesloopt te worden. Afgelopen september steunde het CDA Leiden nog het plan van Gymsport Leiden om de hal van de gemeente te kopen en zelf op te knappen. Het college zei toen onder andere dat de hal in zo’n slechte staat is dat zelfs een onderzoek naar een nieuwe toekomst nutteloos zou zijn.

Chris de Waard sprak met Julius Terpstra over de kostbare opknapbeurt van de 3 Octoberhal.

CDA-duoraadslid Julius Terpstra brengt in herinnering dat sportwethouder Dirkse de raad afgelopen september nog voorhield dat de 3 Octoberhal rijp is voor de sloop: “In dit licht bezien is het dan ook wonderlijk dat op dit moment het dak van de hal met gemeenschapsgeld wordt opgeknapt,” zegt Terpstra. “Terwijl Gymsport Leiden bij de behandeling van het ‘Contourenplan Buitensportaccommodaties’ heeft aangegeven bij een verkoop de kosten voor het opknappen van de hal voor eigen rekening te willen nemen.”

Het CDA wil nu van het college weten waarom de gemeente nu zo’n enorm bedrag steekt in het dak van de te slopen hal. Volgens de gebruikers is er namelijk niks mis met het dak. De partij doet ook een hernieuwde poging om de hal te behouden. “In het kaderbesluit Indoor Sportcentrum wordt aangegeven dat ondanks de bouw van de nieuwe sporthallen aan de Boshuizerkade, er nog steeds een tekort blijft bestaan om aan de gevraagde indoorcapaciteit van zowel top- als breedtesportverenigingen te voldoen. Een extra sporthal zou een oplossing voor dit probleem bieden.”

Het CDA vraagt daarom aan het college om alsnog over te gaan tot verkoop van de hal aan Gymsport Leiden.

 

Advertentie

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×